Kyseborgstræde 4
.

Kyseborgstræde 4 ligger på Kyseborgstræde 004 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Kyseborgstræde 4 blev opført midt i 1700-tallet, umiddelbart efter den store brand i 1749. Huset har siden undergået vedligeholdelsesændringer i 1844 og i 1909 bygningsændringer og senest ved en ombygning i 1974. I 1960'erne var bygningen været ejet af Nicolai Sogns Menighedsråd og blev anvendt til konfirmand- og musikstue. På dette tidspunkt var der direkte forbindelse mellem gården og kirkens gårdsplads, der i dag er adskilt af gårdhaven tilhørende Kyseborgstræde 2.

Beskrivelse

Kyseborgstræde 4 ligger i en husrække op til Sct. Nicolai Kirke midt i Svendborgs gamle bykerne. Ejendommen består af et forhus og et dermed sammenbygget sidehus samt et baghus. Sidehus og baghus er omfattet af fredningen.

Forhuset er et enetages bindingsværkshus med sort opstolpet egebindingsværk og gule tavl på en lav, sortmalet sokkel af syldsten. Heltaget er let opskalket og behængt med røde vingetegl, i tagfladen ses flere nyere såvel som traditionelt udførte tagvinduer, og i rygningen er en muret skorstenspibe med sokkel og krave. På gadesiden fører et trappetrin i granit op til en ældre fyldingsdør med tre ruder. På gårdsiden er en nyere, traditionelt udført, todelt revledør samt en nyere terrassedør. Vinduerne er traditionelt udførte, torammede og trerudede vinduer. Vinduerne er udført med optoglas.

Indvendigt er en ældre plan delvist bevaret med en gennemgående forstue fra gade til gård, en delvist bevaret midterskillevæg samt køkken placeret mod gården og stue mod vejen. Tagetagen er indrettet med værelser. Huset er præget af nyere overflader holdt i en traditionel materialeholdning og nyere traditionelt udførte bygningsdele, herunder planke- og teglgulve, loftsbrædder samt revledøre med klinkefald. Der er bevaret ældre synligt bjælkelag. Der er enkelte nyere, murede skillevægge og murede vindueskarme.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Kyseborgstræde 4 knytter sig til bygningen som en integreret del af den sammenhængende række af ældre bindingsværkshuse, der sammen med gadens krumning og brolægning giver et autentisk og stemningsfuldt gadeforløb i Svendborgs gamle bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et eksempel på et mindre byhus fra 1700-tallet hvilket ses i den righoldige, opstrøgne bindingsværkskonstruktion, der endvidere er karakteristisk for Fyn. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer herunder hoveddøren og de torammede og trerudede vinduer, der vidner om bygningens alder og udvikling.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den genkendelige del af den ældre grundplan med den gennemgående forstue fra gade til gård, køkken mod gården og stue mod gaden. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer herunder loftsbjælker med loftsbrædder, revledøre, greb og beslag, der vidner om bygningens alder og opførelsestidspunkt.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Kyseborgstræde 4 knytter sig til den klejne, velproportionerede bygningskrop, der med den lave, taktfaste bindingsværksfacade under det stejle, teglhængte heltag fremstår med et afdæmpet, værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links