Kystvejen 24 ligger på Kystvejen 24 i Gentofte Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Servicestationen er opført i 1939 af arkitekt Arne Jacobsen, som en del af den helheddsplan, der blev tegnet for området ved Bellevue Strandpark. Oprindeligt var alle indervægge på nær i vaskehallen beklædt med fire cm. tykke korkplader for at optimerer isoleringen. Bygningen gennemgik en større restaurering omkring år 2002, hvor bl.a. det store glasparti i facaden blev udskiftet med et nyt i kopi af det oprindelige. Samtidig blev overdækningen fornyet og udført i fiberbeton. Selve tankstanderne er med tiden tillige udskiftet til nye. I dag fungerer tankstationen stadig, men vaskehallen er ikke længere i brug, og den tidligere kiosk er i dag indrettet til iscafe. Kystvejen blev anlagt 1935-38 med fire vejbaner og en bredte på 28,8 m og var en af de første veje i Danmark bygget specifikt for biler.

Beskrivelse

Servicestationsanlægget ligger langs kysten ved Skovshoved havn. Bygningen er opført i jernbeton og er beklædt med hvide keramiske fliser med blank glasur. Taget har ensidet fald mod bagsiden og skyder sig ud som en overdækning henover tankstanderne. I tagfladen findes flere store ovenlys, herunder et rundt. Overdækningen er en flad, ellipseformet betonplade, som understøttes på midten af en rund, smal søjle. Under overdækningen findes i bygningens facade et større glasparti med hvidmalede jernrammer og karme samt to glasdøre med messinggreb. Til venstre for glaspartiet ses et stort rødt ur og en enkel række glasbyggesten. I nordgavlen ses to store rulleporte i stål, mens østsiden har et enkelt vindue og sydgavlen en hvidmalet jerndør. Både på facaden og søjlen ses hvidmalede lamper. Både mod nord og syd ses lave flisebeklædte brystningsmurer. Indvendigt rummer bygningen mod nord en stor vaskehal med en halvmur, der deler rummet i to, samt mod syd flere små rum, der indeholder butik, baglokaler, toilet og et lagerrum med adgang fra sydgavlen. De fleste overflader er bevaret, herunder flisebeklædte vægge, støbte gulve, klinke gulve og terrassogulve. Foruden dette er liftophæng til bilerne i vaskehalden bevaret samt enkelte ældre døre og paneler.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til serviceanlæggets direkte placering ved vejen, der understøtter bygningens funktion som tankstation. Hertil kommer at bygningen står solitært ved vejen som et pejlemærke, hvor en let mondæn stemning slås an når man nærmer sig langs kysten fra København. Samtidig er det af stor værdi, at tankanlægget indgår i Arne Jacobsens helhedsplan for en ny hvid by nord for København. Dette kan aflæses i bygningens materialer, hvide overflader og geometriske former, der genfindes i hele området og visuelt binder bygningerne sammen. De lave brystningsmure omkring selve bygningen har stor betydning for oplevelsen af tankstationen idet de skaber et afgrænset uderum omkring bygningen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et vigtigt element i udbygningen af Bellevue i 1930'erne, hvor der var en stor fascination af fart og sollys. Området omkring Bellevue blev opført for det moderne orienterede borgerskab, der netop var den befolkningsgruppe, der havde råd til den særlige luksus at have egen bil. Privatbilismens udbredelse var i gang og den nye brede kystvej havde brug for et tankanlæg. Samtidig er bygningen eksemplarisk for funktionalismen i Danmark, og var banebrydende for stilens opblomstring i Danmark. Overalt i bygningen er Arne Jacobsens stil tydelig aflæselig som ved den tynde tagskive og den spinkle søjle, der er et udtryk for Jacobsens konstante trang til at udforske nye materialer og for at presse formen til det yderste. I selve overdækningens form, er det endvidere tydeligt at se, at Jacobsen har hentet inspiration fra datidens amerikanske standarter for tankstationer, samtidig med at formen sidenhen har dannet grundlag for flere bygninger og designs, herunder i særdeleshed designikonet Myrestolen. Endvidere er flisebeklædningen et vidnesbyrd på Arne Jacobsen daværende interesse for beklædte facader, der genfindes i flere af hans bygninger fra tiden, herunder Stellings Hus og Århus Rådhus. Hertil kommer at beklædning med blanke fliser både indvendigt og udvendigt, med sin rengøringsvenlige overflade, afspejler funktionen som servicestation sammen med de store garageporte på nordsiden.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til servicestationens imponerende rene og dristige form, der aftegner sig tydeligt ved de hvide overflader i kontrast til den sorte asfalt. Selve bygningen fremtræder tung med det kubisk og massive udtryk, der frembringes ved det flade tag og facadernes ens beklædning. De små glassten i facaden understøtter fornemmelsen af det massive. Overdækningen og søjlen fremstår som en helstøbt form, men i kontrast til det tunge er dette udtryk let og svævende. Hertil kommer værdien af detaljebearbejdningen, der i hele bygningen er gennemarbejdet og udtænkt i enkle former og farver. Herunder det rektangulære og lette store glatparti med profiler og dørgreb, og de mere organiske former fra udhænget, der genfindes i facadelamperne udførelse. Om natten bevirker lyset fra lamperne, der lyser op ad, at overdækningen virker næsten svævende.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links