Lægtmandsgården ligger på Hestmaevej 1 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Lægtmandsgården knytter sig i det ydre til gårdens fortælling om den ældre landbrugskultur i Drejø By, og til det sammenhængende gårdanlæg, der som et af meget få overlevede den store bybrand i 1942. Kulturhistorisk værdi har også ejendommens oprindelighed med uudnyttede loftsrum og bevaret bindingsværk i stuehusets sydside, i østgavlen og i den østre del af stuehusets gårdside samt fem fag i den nordre del af vestlængen. Endvidere til de sammenhængende stråtage med to små kviste i stuehusets sydside og en tagfodskvist i stuehusets gårdside, samt til specielt stuehusets yderdøre og småsprossede trævinduer, hvorimellem enkelte blysprossede er bevaret. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til stuehusets delvis bevarede grundplan og til de delvis aflæselige funktioner i avlslængerne. Hertil kommer stuehusets gamle revle- og fyldingsdøre og disses beslag, til vægpanelerne under vinduerne i flere rum mod syd, samt til bræddegulvene og bræddelofterne med synlige bjælker. I det indre af avlsbygningerne knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede rester af staldinventar, som krybber og spiltove samt de brolagte gulve og kalkede vægge.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Lægtmandsgården knytter sig til ejendommens beliggenhed i den gamle del af Drejø By og til det sammenhængende anlæg med sporene efter udviklingen, herunder avlslængernes omsætning til grundmur og avlslængernes nuværende støbejernsvinduer samt revledøre og porte. Endvidere til stuehusets tætte vinduessætning mod syd og de tidstypiske, torammede vinduer med opsprossede rammer og seks ruder i hver ramme. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til detaljerne i stuehuset omkring de gamle revle- og fyldingsdøre. Vægpanelerne mod syd, bræddegulvene og bræddeloftene er også med til at få rummene til at fremstå autentiske. Den arkitektoniske værdi i avlsbygningernes indre knytter sig til de brolagte gulve og kalkede vægge.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links