På Løgten Mark sydvest for Frederikshavn findes en type kælder, der specifikt knytter sig til husene i den sene del af førromersk jernalder (ca. 250 f.Kr.-Kristi fødsel). Denne type kælder findes også ved bopladsen Øksenhede. De havde forskellige former og størrelser, var ca. 1 m dybe, forsynet med et sadeltag af træ og blev formentlig anvendt til opbevaring. Enkelte huse havde indhegnede gårdspladser, hvilket skilte dem ud fra de øvrige. Den største gårdenhed havde et toftemål på 60 x 41 m med kraftige hegnsgrøfter, der blev skiftet ud over tid. Her er tale om en storbonde-/stormandsgård. En anden gård havde en todelt toft med en kraftig hegnsgrøft, der var dækket med et lag af sten. Hertil hørte et langhus på 20 m og en lille 9 m lang hal, der måske har været en rituel bygning.

Videre læsning

Læs mere om Jernalderen i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid