Løkken 24 ligger på Løkken 24 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Pakhuset er opført i ca. 1776 som en del af den større Købmandsgård, Perlegade 51, der ligeledes er fredet. Pakhuset blev brugt til opbevaring af korn og andre varer. Der har sandsynligvis tidligere været stald i den nederste del. Ved en større restaurering i nyere tid blev pakhuset ændret til beboelse.

Beskrivelse

Løkken 24 er et pakhus, der ligger i midten af Sønderborg by. Foran pakhuset mod vest er der en mindre parkeringsplads, mens der mod øst er et mindre lukket gårdrum. Pakhuset er i to etager, hvoraf stueetage er grundmuret, mens førsteetagen er i bindingsværk. Taget er et afvalmet tag af røde tegl, hvori der sidder en hejsekvist midt for på begge langsider samt flere nye rundbuede kviste og tagvinduer i tagfladerne. Pakhuset står i blank gul mur og ubehandlet træværk med en sortmalet sokkel. Vinduerne er nyere, etrammede vinduer, der i stueetagen er rundbuede, mens de på førsteetagen er småtopsprossede. Under hejsekvistene findes portåbninger, der i stueetagen har en nyere rundbuet revledør med kraftige, smedede beslag og herover ses franskaltaner med snørklet gitter og nyere, bundhængslede terrassedøre i glas. Indvendigt er pakhuset indrettet til fire lejligheder med nyere køkken og bad. Det gennemgående trapperum, med klinkegulv nederst, giver adgang til lejlighederne og er udstyret med en nyere kvartsvingstrappe. Den ældre synlige tømmerkonstruktion er bevaret med fritliggende bjælkelag med nyere bræddelofter og trægulve. I alle rum er der nye, glatte døre med enkle gerichter.

Miljømæssig værdi

Pakhusets miljømæssig værdi knytter sig til dets beliggenhed i den tæt bebyggede del af byen, hvor den med sin markante fremtræden og nære placering ved den tidligere Købmandsgård, Perlegade 51, er med til at opretholde en fortælling om den tidligere matrikelstruktur med forhus, sidehus og baghus/pakhus.

Kulturhistorisk værdi

Pakhusets kulturhistoriske værdi knytter sig til dets oprindelige funktion til opbevaring af korn og varer, hvilket kan aflæses i facadens række af tidligere pakhusåbninger og hejsekvistene. Ligeledes viser den synlige og kraftige tømmerkonstruktion indvendigt, at bygningens etagedæk er opført til at kunne bære store mængder af eksempelvis korn. Hertil kommer bygningens grundmurede stueetage med rundbuede vinduesåbninger og den gennemgående gang, der sandsynligvis stammer fra tiden, hvor der har været indrettet stald.

Arkitektonisk værdi

Pakhusets arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens sluttede og bastante form med det markante og høje afvalmede tag. Dette underbygges ved pakhusets fremtræden i enkelt murværk og bindingsværk med få og relativt små åbninger. Hertil kommer begge langsidernes pakhusåbninger og hejsekviste, der skaber en vertikal retning til det ellers horisontale formsprog. I Pakhusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den gennemgående traditionelle materialeholdning samt den oprindelige tømmerkonstruktion, der sikrer et stemningsfuldt og autentisk interiør trods den nye funktion som bolig.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links