Langholt ligger i en ådal nordøst for Aalborg. Den var sidst i 1300-tallet ejet af kronen og blev i 1578 mageskiftet til Peder Munk, men kom i 1742 i borgerligt eje under Ernst Halchus. Det var i sidstnævntes ejertid, at en trelænget hovedbygning i bindingsværk blev opført. Denne står endnu om end kraftigt ombygget. I 1920 opførte arkitekt Hother Paludan en ny grundmuret hovedbygning i to etager med pudset facade og afvalmede tage. Mod vest står et iøjnefaldende indgangstårn med en kobbertækket løgkuppel, mens havesiden prydes af en midtrisalit med trekantsfrontispice.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links