Laugshusgade 8
.

Laugshusgade 8 ligger på Laugshusgade 8 i Køge Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er opført i 1882.

Beskrivelse

Bygningen, Laugshusgade 8, ligger i husrækken, midt i Køges ældre bydel, tæt på Køge Kirke. Bygningens østgavl er sammenbygget med nabobygningen, mens der mellem vestgavlen og nabobygningen er en smal slippe. Forhuset er grundmuret og opført i én etage på en pudset sokkel. Murene fremstår i gul, blank mur og afsluttet af en enkel muret gesims og et teglhængt heltag med murede teglbelagte brandkamme. I hver tagflade ses to kviste med zinkklædte heltage og et par små tagvinduer. I tagryggen ses to skorstenspiber med sokkel og krave. I vestgavlen ses en række murankre. Bygningens hoveddør sidder i gadesidens midterste fag, og er en nyere, mørk, torammet fyldingsdør med vinduer i den øverste del. I gårdsiden er to nyere hvidmalede fyldingsdøre. Bygningens vinduer er tillige hvidmalede og består af både ældre og nyere vinduer. De fleste vinduer er torammede, mens der i gårdsiden er enkelte etrammede vinduer. Over alle døre og vinduer er murede fladbuede stik, og under vinduerne er murede sålbænke. I det indre er en bolig med stuer mod gaden, mens køkken, brygges og et badeværelse ligger mod haven. Fra forstuen fører en ældre trappe op til tagetagen, hvor der er indrettet tre værelser og et badeværelse. Overfladerne i køkken og badeværelser er nyere, mens der i flere af de øvrige rum er bevaret ældre trægulve og enkelte fyldingsdøre med beslag og gerichter. Vinduerne er udført med koblede rammer.

Miljømæssig værdi

Forhusets facade udgør, sammen med den traditionelle, brede pigstensbelægning langs facaden, en væsentlig del af den historisk dominerede, brolagte gade i Køges middelalderbykerne omkring kirken. Bygningen er, som meget af den indre bys karakteristiske bebyggelse, placeret ud til gadelinjen og tilpasser sig dermed det traditionelle gadenets randbebyggelse.

Kulturhistorisk værdi

Forhusets kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens opførelse i blank mur med murankre i gavlen og fladbuede stik over åbningerne, der er karakteristisk for et almindeligt byhus i slutningen af 1800-tallet. Hertil kommer værdien af bygningens enkle og symmetriske opbygning, der både i det ydre og det indre afspejler den oprindelige opdeling i fire arbejderboliger. I det ydre gælder dette særligt de symmetriskplacerede kviste, de to skorstenspiber og de to døre i havesiden. I det indre aflæses den tidligere opdeling især i den symmetriske grundplan og den centrale trappe, der opdeler bygningen i fire næsten lige store dele. De kulturhistoriske værdier knytter sig endvidere til den delvist traditionelle planstruktur med stuer mod gaden, mens køkken og bryggers ligger mod gården.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Laugshusgade 8 knytter sig til den velproportionerede, enkle og symmetriske bygningskrop. Hertil kommer den enkle og lyse materialeholdning med de blanke mure, hvis murede stik og hamborgfuger giver et levende udtryk til murværket. Den mørke hoveddør har tillige værdi, idet den står i kontrast til murværket og dermed markerer sig som det centrale element i bygningen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links