Den nye højvandssikring i Lemvig Havn har flere gange forhindret oversvømmelser i bymidten – særlig dramatisk ved stormen Bodil d. 5.-6. december 2013, hvor vandstanden var forhøjet med op til 183 cm.

.

Lemvig Havn er i dag primært en lystbådehavn. Havnen undergår i disse år store forandringer, hvor den tidligere funktion som erhvervshavn ændres til rekreative formål. Udviklingen af havnen tjener desuden som klimasikring.

Den nye plads i Lemvig Havn, tegnet af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og anlagt 2012‑14, er helt speciel ved en 400 m lang, bugtet betonmur, der som en bølge løber langs havnen og beskytter byen mod oversvømmelser de få dage om året, hvor vandet stiger. Højvandsmuren er dels vendt mod byen, dels mod havnen. Den opdeler havnepladsen i mindre pladser og fungerer resten af året som en slags møbel og opholdssted.

Fornyelsen omfatter ca. 8.000 m2 havneplads, kajrenoveringer og nye moler med »kighulsbænke«, dvs. mindre glaskasser med bænke indbygget i bølgeværnet. Muren er et eksempel på, hvordan udfordringerne fra klimaforandringerne bruges kreativt i bymiljøet.

Lemvig Havn på en lun dag i juli 2013. Det nye højvandsværn har skabt nye byrum ved bl.a. at adskille lege- og opholdsområder fra parkeringspladser.

.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Lemvig Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked