Lindegården ligger på Adelgade 23 i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Cirka 1600: Nordlænge og del af østre mellembygning opføres måske som præstegård. Omkring 1620: en østlænge opføres, 25 fag lang. Denne er væsentligt ombygget i 1803. 1755: Vestlænge opføres i to stokværk til riddersal og kornmagasin. Sydlænge med stald og lille havestue bygges samtidig. 1785: Fægårdens østside lukkes med ni fags vognportsbygning. I tiden fra omkring 1700 til omkring 1800 sammenbygges længerne. Fra cirka 1700 -1900 er anlægget købmandsgård. Fra 1911 Nationalmuseets 2. afdeling.

Beskrivelse

Gården består af seks bindingsværkslænger med teglhængte tage. De danner til sammen to gårdspladser. Gårdens vestlænge står i to stokværk med kælder. Facader står med kalkede tavl og hhv. kalket og tjæret bindingsværk. Bygningerne er hvidkalkede, med undtagelse af længen ud mod Adelgade, der er gulkalket.

Miljømæssig værdi

Et stort og markant gårdanlæg, højt knejsende, med sin massive hvide bygningskrop ned mod fjorden og i tæt sammenhæng med kirken og dennes omgivelser.

Arkitektonisk værdi

Udvendig arkitektonisk værdi: Anlægget står i svært bindingsværk overalt, tegltag og de pigstensbelagte gårdspladser giver tilsammen en helstøbt fremtræden. Bislaget, som er nedgang til kælderen under vestlængen, er en fin detalje i den store gård. Ændringer i bindingsværk og mur, giver mange steder oplysning om ændret anvendelse og adfærd. Indvendig arkitektonisk værdi: Generelt er bygningsdetaljerne af stor vigtighed, grundet deres høje fortælleværdi ved aldersbestemmelse, forståelse af anlæggets udvikling og studier i håndværkenes udvikling gennem tider. I vestlængens sydvestlige hjørne ses rester af hjørnetårnet i den tidligere bybefæstning. Nordlængen og vestlængens nordlige ende indeholder fine eksempler på empirestue (1850), og riddersal og stue i rokoko (1755). I sydlængen er en fin havestue også i rokoko. Bygningens anvendelse som museum giver enestående lejlighed til at beundre stilarter, detaljer, farver og håndværk i autentiske sammenhænge.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links