Lyø Bygade 16 ligger på Lyø Bygade 16 i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Lyø Bygade 16 knytter sig i det ydre til beliggenheden og sammenhængen med de øvrige gårde og huse i Lyø By, samt til det tids- og stedtypiske bindingsværk, de opsprossede vinduer og hoveddør. Endvidere til den bevarede stald mod vest og smedjen mod nord langs vejen, samt sammenhængen mellem de tre bygninger og aflæseligheden af hierarki og funktion. Endvidere til bindingsværket med hvidkalkede tavl og den blå markering om disse, samt til stuehusets blysprossede vinduer og den rigt dekorerede hoveddør. Staldens og smedjens revledøre og opsprossede vinduer er også en del af de kulturhistoriske bevaringsværdier I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig desuden til de delvis bevarede grundplaner, bræddelofterne med synlige bjælker, samt fyldingsdørene med bukkehornshængsler. I stalden og smedjen desuden til sporene af bygningernes oprindelige funktioner.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Lyø Bygade 16 knytter sig til bygningens beliggenhed som en naturlig del af gadeforløbet og landsbymiljøet i Lyø By. De tre bygninger fremstår som en harmonisk helhed og i godt samspil med omgivelserne. Den arkitektoniske værdi knytter sig endvidere til bindingsværket med hvidkalkede tavl opstreget med blå kanter mod de hvidkalkede tavl. Til stråtagene på alle tre bygninger, samt til de opsprossede vinduer, herunder specielt de blysprossede vinduer mod nord, samt de mange revledøre og luger, hvoraf mange har bevaret de håndsmedede hængsler og beslag. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede detaljer som fyldingsdøre, håndsmedede beslag og synlige loftbjælker.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links