Maglekilde ligger på Maglekildevej i Roskilde Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Navnet betyder Store Kilde. Den giver 15.000 liter vand i timen, cirka. 1/6 af den tidligere kendte mængde. Den trak fem møller og her opstod Roskildes første industri. Neptunhovedet ved udløbet og vindfløjen på kildehuset er fra 1842. Informationstavle ved Maglekilde: I 1731 brændte Maglekilde Mølle, og i 1737 blev der bygget en fabrik, som producerede papir. Chr. Marfelt noterede i 1761, at der i Roskilde, foruden papirfabrikken på Maglekilde Mølle, var en nyanlagt uldfabrik. Maglekilde Papirmølle erhvervede i 1820 landets fjerde dampmaskine. I 1846 blev fabrikken revet ned og på grunden (i dag parkeringsplads) blev opført Maglekilde Vandkuranstalt. Selve Maglekilde var nogle år lukket inde på anstalten, men overskudsvandet løb stadig videre til de øvrige vandmøller. Vandkuranstalten Maglekilde måtte lukke i 1851, idet der ikke var nok gæster. Vandet fik herefter lov til at løbe frit ud i en grotte. I 1871 blev der oprettet en mineralvandsfabrik, der gjorde brug af kildevandet. Som der stadig var så rigeligt af, at kilden blev ved med at springe i grotten. Roskilde Kommune købte i 1963 Maglekilde Kuranstalt for at sikre sig kildevandet til vandforsyningen. Anstalten blev revet ned og området blev til en parkeringsplads. Ved Maglekilde står kursanstaltens ottekantede brøndhus stadig. Vest for den gamle Maglekilde Papirfabrik, overfor Kuranstalten, byggede smedemester Ole Pedersen i 1846 Maglekilde Maskinfabrik, som stadig findes.

Beskrivelse

Maglekilde ligger vest for Roskilde Domkirke, på den stærkt skrånende Maglekildevej over for Maglekilde Maskinfabrik. Bag kilden ligger en parkeringsplads, hvor det overdækkede, ottekantede kildehus er bevaret. Kildens indramning strækker sig op ad Maglekildevej og er sat af tilhuggede granitkvadre. I buen over grotten, som er trukket tilbage fra fortovet, er indhugget MAGLEKILDE. Grottens bagvæg samt Neptunhovedet, hvor igennem udløbet finder sted, er støbte.

Miljømæssig værdi

Maglekildes miljømæssige værdi knytter sig til kilden som en væsentlig del af det kulturmiljø der findes i området vest for Roskilde Domkirke, og som inkluderer det ottekantede kildehus samt den overfor beliggende Maglekilde Maskinfabrik. Hertil kommer den, miljømæssigt, særdeles vigtige lyd af det brusende vand i grotten.

Kulturhistorisk værdi

Maglekildes kulturhistoriske værdi relaterer sig til kildens historiske betydning som centrum for Roskildes første industri, hvilket den overfor beliggende Maglekilde Maskinfabrik er et direkte vidnesbyrd om. Hertil kommer relationen til det ottekantede kildehus, som vidner om den tidligere Vandkuranstalt.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Maglekilde som et kraftfuldt og materialemæssigt enkelt værk. De massive granitsten giver indramningen et solidt udtryk, og lyden af det kraftigt brusende vand sikrer, at opmærksomheden samler sig om selve udspringet med det særdeles ekspressive neptunhoved.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links