Rings Villa ligger på Havnevej 25 i Roskilde Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Villaen er beliggende på en stærkt skrånende grund med udsigt over havnen, Sankt Jørgensbjerg Landsby samt Domkirken. Villaen er opført af røde sten i én etage over en høj kælder, der udadtil markerer sig ved at være sat med kampesten iblandet tilhugne kvadre. Taget er halvvalmet og lagt med røde tagsten, og der er to skorstene i kippen. Grundplanen er lettere irregulær med udbygninger for indgang/vinterhave på sydsiden og atelier på nordsiden. Vinduerne er hvidmalede sprossevinduer, de fleste torammede og med paskvillukkeanordning uden post, stueetagens gavlvinduer er trerammede; nedelig er ateliervinduet inddelt i tre med mindre sprosserammer forneden og store sprosseløse rammer foroven. Hovedindgangsdøren i et udskud på sydsiden er en sortmalet, flammeret dør i en indfatning med udskårne renæssanceagtige masker og sammenslyngede initialer for maleren L.A. Ring og hans hustru Sigrid. Køkkendøren i vestgavlen er hvidmalet, med fyldinger og ruder foroven. Der har desuden været en indgang til atelieret, som Ring selv lod tilmure efter få år. Indvendig er der en forstue med rødbrune og grønne fliser på væggene fra Hakkemose Teglværk og brunt-grønligt laserede døre og indfatninger m.v. Disse detaljer er oprindelige. Der er et kabinet med oprindeligt, bejdset træloft samt en kamin af keramik med forgyldt "barok" ornamenter fra Kählers fabrik i Næstved (Sigrid Ring var datter af Herman Kähler). Atelieret er ændret, idet gulvet, der oprindelig var ca. 1 m lavere end gulvene i resten af huset, er blevet hævet af en senere ejer, Arthur Fang. Trappen til loftetagen er beliggende midt i huset og er mørkbejdset. Det samme er dørene og et fast skab i loftetagen. Disse forhold er oprindelige. I stueetagen er alle dørene oprindeligt fyldingsdøre; de er hvidmalede, hvilket næppe er oprindeligt. Køkkenet er indrettet med nye elementer og fliser, mens pigeværelset ved siden af nu fungerer som gæsteværelse. På 1. sal er en række små værelser med oprindelige døre og skunkrumslemme. Havelågen ved adgangen fra Havnevej, består af to granitborner med en smedejernslåge, hvori indgår initialerne for Sigrid og L.A. Ring. I haven er der rester af stenkantede stier, der fra lågen har slynget sig op mod huset. Dette anlæg kan erkendes, men er ikke opretholdt. Der er desuden et rundt stenbord fra Rings tid og en romansk granitkapitæl fra en af Roskildes middelalderkirker, skænket af Arthur Fang. Ved skrænten mod nord er der en bue af frådstenskvadre, rester af et af Ring opført lokum, hvortil buen udgjorde indgangen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links