Magletving Møllevej 23 ligger på Magletving Møllevej 23 i Lolland Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Stuehuslængen blev opført i 1700-tallet som en enkelt længe med beboelse i den ene ende og stald i den anden. I 1800-tallet blev staldlængen tilføjet, denne er siden blevet udvidet med to fag mod syd. Det er her den tækkede gavl er tilføjet. Vinduerne i stuehuslængen mod gårdsiden er ændret til et større format og er i nyere tid ændret tilbage til det ældre og mindre format. Løsholterne mod gården blev efter udskiftningen til større vinduer ikke hævet til deres oprindelige plads igen. I 2. halvdel af 1900-tallet fik husmandsstedet brændekomfur. Tidligere var størstedelen af det nuværende køkken optaget af et åbent ildsted med bageovn. Bageovnen var bygget ud i haven mod vest. I stuens væg ses endnu spor efter bilæggerovnen, der blev fyret op fra køkkenet.

Beskrivelse

Magletving Møllevej 23 er et vinkelformet husmandssted med to længer. Stuehuslængen er orienteret nord-syd, staldlængen vender mod øst og gårdspladsen åbner sig mod syd og øst. Der er beboelse i den ene længe og stald i den anden længe. I hjørnet mellem de to længer, er der et bislag med indgang til køkkenet. Bygningen er opført i bindingsværk, der er kalket over stok og sten. Taget er tækket og har Holstensk mønning. Staldens østvendte gavl er ligeledes tækket. Mod nord har staldlængen et udskud på tre fag. Bygningens vinduer er af både nyere traditionel type og af ældre dato. Langs murene er der pigstensbelægning. I det indre er en ældre plan i store træk bevaret: Stuehuslængen med køkken, hverdagsstue, kammer, forstue, fin stue og kammer. I staldlængen er der lo med åbent til kip, kostald med ældre inventar samt et kammer i gavlen. I vinklen mellem længerne er der i nyere tid indrettet et kammer og et badeværelse.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdier er knyttet til beliggenheden som en del af en lille bebyggelse på to husmandssteder for enden af en markvej, der går op til den nærliggende herregård Pederstrup. Det andet husmandssted er ombygget i nyere tid. Yderligere ligger en stor miljømæssig værdi i den omgivende haves udformning med afgrænsende pilehegn samt inddeling i prydhave og nyttehave.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi er knyttet til materialeholdningen og konstruktionen i bindingsværk med hvidkalkede tavl. Bygningens Holstenske mønning og den tækkede gavl er egnskarakteristika for lollandsk landbrugsbyggeri, der tidligere har været mere udbredt. Også staldlængens indretning med lo og kostald med staldinventar har særlig kulturhistorisk værdi. Magletving Møllevej 23 giver et meget levende indtryk af hvordan et husmandssted så ud og fungerede før i tiden, og gør bygningen til et enestående eksempel på et lollandsk husmandssted. At stuehusets loftshøjde er blevet ændret ses på stuehusets stolper, hvor de gamle bjælkehuller er blevet udfyldt med klodser, nye huller udskåret og bjælkerne er hævet til større loftshøjde.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier knytter sig i eksteriøret til bygningens traditionelle, egnskarakteristiske udformning i bindingsværk kalket over stok og sten, det stråtækte tag med holstensk mønning og stråtækt gavl. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til planen med stuer, kamre og forstue. Her ses også ældre fyldingsdøre, gerichter, dørgreb og låsekasser, samt plankegulve og lofter med fritliggende bjælker. Disse elementer, samt stuernes farvesætning gør, at interiørets originale udtryk fremstår meget velbevaret.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links