Mariegade 4 (havemur) ligger på Mariegade 4 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Havemuren er den sidste rest af det hertugelige palæ på Perlegade, der blev opført enten af hertug Hans den Yngre som repræsentativt bypalæ før hans død 1622 eller af hertug Ernst Günther, der i hvert fald fik sin residens her fra 1645 og frem til ca. 1660, hvor han oprettede Augustenborg Slot. Palæet nedbrændte under det preussiske bombardement 1864. Haven mod Mariegade var køkken- og nyttehaven til palæet (tidligere kaldt e plantbej, hvorfor Mariegade tidligere hed Plantebedgade), mens prydhaven lå i området øst for Perlegade. Sønderborg Museum 2012

Beskrivelse

Fredningen Mariegade 4 omfatter en havemur mod Mariegade i Sønderborg, i den vestlige del af den gamle bykerne, tæt ved Sønderborg Havn. Havemuren, der er opført af pudsede og kalkede teglsten, står på en sortmalet sokkel af kampesten og afsluttes af to skifter røde vingetegl. Fra gadeplan til soklen formidles en mindre niveauforskel af brosten. Omtrent midt på muren findes en døråbning med en revledør malet i en lyseblå farve. Døren nås via tre trappetrin af granitkvadre.

Miljømæssig værdi

Havemurens miljømæssige værdi er knyttet til sammenhængen med Mariegade 2 samt med muren og pavillonen ved Mariegade 6. Havemuren er endvidere et stærkt rumdannende element i gadebilledet, hvor muren i kraft af en niveauforskel i terrænet samt den markante sokkel af kampesten er placeret højt over gadens niveau.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi er knyttet til murens opførelse som del af det hertugeligt Palæ ved Perlegade, hvor den afgrænsede den tidligere køkkenhave. Muren er den sidste bevarede del af det tidligere palæ.

Arkitektonisk værdi

Murens arkitektoniske værdi er knyttet til sammenhængen med Mariegade 2 og Mariegade 6, hvor den udfor Mariegade 4 binder de to dele sammen. Den høje sokkel med overmalede kampesten giver muren en solid base, som giver indtryk af et markant og karakterfuldt bygningsværk. Hertil kommer, at den hvidmalede mur med sin afslutning i røde tegl falder naturligt sammen med de omkringliggende bygninger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links