Heksen bliver sendt afsted til sankthans i haven på Marienborg, hvor statsministeren byder velkommen, inden bålet tændes. Billedet er fra 2017.
.

Landstedet Marienborg ligger i Sorgenfri ikke langt fra Bagsværd Sø. Bygningen er opført som sommerresidens for søofficer Olfert Fischer i 1745, dengang i én etage. Den blev senere forhøjet til to etager og fik to sidefløje. Hovedbygningen har træk fra rokokoen, men peger også frem mod klassicismen. Kammerherre Johan Frederik Lindencrone købte Marienborg i 1795 og opkaldte landstedet efter sin kone Bolette Marie Lindencrone. I 1934 købte højesteretssagfører og kunstsamler C.L. David Marienborg. Ved sin død i 1960 testamenterede han residensen med have og indbo til staten. David, hvis samling man kender som Davids Samling, ligger begravet i slotsparken.

Marienborg står i dag til rådighed for Danmarks statsminister samt til afholdelse af politiske møder, statsbesøg og sammenkomster. De fleste år siden 1986 er statsministerens nytårstale blevet optaget på Marienborg, og siden 2010 – på nær sommeren 2012 – har haven dannet ramme om sankthans. I 2018 gennemgik Marienborg en større fornyelse i indretningen med arkitekt- og designvirksomheden STUDIO 0405 i spidsen.

Marienborg.

.

Videre læsning

Læs mere om Kongens Lyngbys arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur