Lyngby Rådhus har en karakteristisk, konkav form med en facade i grønlandsk marmor, kobbertag og mørke vinduesrammer i teak. Det er tegnet af Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen, der vandt arkitektkonkurrencen i 1938, og blev opført 1939‑41. I det indre er rådhuset også gennemført med inventar, møbler, belysning og kunstværker, der er tegnet specielt til rådhuset. Her er bl.a. fresker af Georg Jacobsen og træudskæringer af Frantz V. Hansen, og Ejnar Nielsen har dekoreret bryllupssalen. Lyngby Rådhus blev fredet i 2014.
.
Ulrikkenborg Allé i Kongens Lyngby løber fra Lyngby Station mod sydvest, hvor den knækker mod sydøst. Den første del af vejen flankeres af lavere etageboliger, mens den anden del fungerer som stamvej for flere villaveje.
.

Byggeforeningen Frem opførte omkring år 1900 25 dobbelthuse bygget i en tidlig Bedre Byggeskik-stil for at skaffe sundere boliger til arbejderbefolkningen. Aage Langeland-Mathiesen tegnede husene, som blev opført øst for Lyngby Hovedgade.

Vest for Lyngby Station blev der 1928‑31 opført tre rækkehusstokke kaldet De Engelske Rækkehuse. De er tegnet af murermester Alf Hansen og Johannes Magdahl Nielsen. Syd for disse huse blev kvarteret ved Pipers Park opført i 1934 som en såkaldt storgårdskarré med Aage og Fritz Thilo som arkitekter. Etagebebyggelsen omkranser en stor, åben og beplantet plads, der udgør sit eget intime byrum med rekreative grønne områder. Endelig bør nævnes Den Engelske Haveby opført i 1934 i funktionalistisk, hvidpudset stil med fem etagebygninger med lidt lavere sidehuse samt 39 dobbelthuse af Einar Rosenstand og Edgar Jørgensen.

Lyngby Torv fra 1924 afgrænses mod nord af en randbebyggelse tegnet af Knud Friderichsen. Sydsiden blev opført i 1929 med Axel Buch og Ernst Wedell-Wedellsborg som arkitekter. I 1932 stod Knud Friderichsen for opførelsen af funkishuset i Lyngby Hovedgade 64. Rådhuset, der blev indviet i 1941, er en markant bygning i fem etager med kobbertag og facader beklædt med grønlandsk marmor tegnet af Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen. I forsøget på at indarbejde monumentale virkninger i en moderne arkitektur, bl.a. gennem brugen af materialer, deler rådhuset fællestræk med de samtidige rådhuse i Søllerød (nu Rudersdal) og Aarhus.

Rækkehusene ved Kornagervej udgør 270 boliger, som er opført i årene 1949‑57 af KAB, og bebyggelsen udmærker sig ved sin landskabelige tilpasning. På Lyngby Hovedgade ud til Mølledammen ligger Holm og Gruts modernistiske Lyngby Stadsbibliotek fra 1968, og i 1973 blev Lyngby Storcenter indviet. Storcenteret er tegnet af Gunnar Krohn og Eigil Hartvig Rasmussen, i dag kendt som KHR Architecture. På Nybrovej 116 ligger det tidligere domicil for Pihl & Søn, der blev fredet i 2015. Det består af tre sammenbyggede kontorbygninger fra hhv. 1994, 2000 og 2005 og er ligeledes tegnet af KHR Architecture.

I 2015 indtog it-virksomheden Microsoft Danmark deres nye domicil opført på kanalvejsgrunden over for Lyngby Storcenter og tegnet af Henning Larsen.

Som stads- og kommunegartner i årene 1947‑80 prægede S.A. Hansen Lyngby-Taarbæks parkpolitik og byudvikling med anlæg i enhver skala. Han fik plantet de ca. 3.000 plataner, som er kommunens gennemgående træart, på pladser og veje, og i Kongens Lyngby giver de Lyngby Hovedgade og busholdepladsen ved Lyngby Station et enestående grønt præg. Ældre parker som fx Sophienholm blev fornyet, og nye anlæg blev etableret omkring Lyngby Hovedgade.

Videre læsning

Læs mere om Kongens Lyngby

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur