Melby Kirkelade ligger på Tollerupvej 002 i Halsnæs Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er opført som tiendelade og har siden 1888 fungeret som ligkapel.

Kirkeladen er opført i første halvdel af 1500-tallet samtidig med opførelsen af kirkens tårn. Hele østmuren med dens to døre og sydmuren med blændingsgavl stammer fra o. 1888, da bygningen indrettedes til ligkapel og brændselsrum.

Det bevarede stykke af laden er kun en fjerdedel af den oprindelige; resten stod i mere eller mindre ruineret stand frem til 1722, da man istandsatte nordenden med bjælker, spær, hulstenstag m.m. og dernæst afbrød 8 favne af den gamle kirkelades mur op til det søndre hjørne lige efter ringmurens højde.

Denne nedskårne østmur af laden er stadig hegnsmur og viser, at bygningen oprindelig har været godt 20 meter lang, inddelt i 4 fag af lisener svarende til dem, der indgår som endelisener på den bevarede del.

Beskrivelse

Melby Kirkelade er et grundmuret hus af munkesten i en etage funderet på kampesten. Det har et nyere teglhængt tag med udluftningstudsten og to gavle med kamtakker og blændinger. Mod nord og syd to små vinduer af støbejern. Mod nord er vinduerne forsynet med glasmosaikker. Mod øst er to revledøre med ældre beslagværk, en to-fløjet og en et-fløjet. Murkronen mod øst er delvist udskiftet. Over døre og vinduer ses kurvehankestik.

I det indre er tre rum. Kapel med kalkede vægge og gråmalet bjælkeloft. På gulvet er klinker af nyere dato. Mindre depot med samme materialeholdning som i kapellet. Fra depotet er der adgang til loftet via en stige. Loftrummet anvendes til depot. Taget er understrøget, og hanebåndene er udskiftet.

Miljømæssig værdi

Kirkeladen spiller både i materialeholdning og i udtryk fint sammen med kirken. Den lille passage mellem kirke og kirkelade danner "port" til den bagvedliggende kirkegård. Kirkeladen er sammenbygget med den hvidkalkede kirkegårdsmur, hvilket er med til at samle anlægget og markere passagen.

Kulturhistorisk værdi

Kirkelader blev oprindeligt opført med henblik på at opbevare de naturalier, som omegnens bønder skulle betale til kirken som en form for skat (tiende). Kirkeladen er således en lille men vigtig del, af hele af det samlede anlæg og dets fortælling.

Arkitektonisk værdi

Kirkeladen er en fin og helstøbt lille bygning, der på en gang underlægger sig og spiller sammen med kirkens store volumen. Generelt er udskiftninger og vedligehold udført med forståelse for bygningen, og i god håndværksmæssig kvalitet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links