I Måløv blev der, før anlæggelsen af Måløv Ny Kirkegård, i 2004 udgravet en nedbrændt bygning opført i slutningen af 1200-tallet, som har været i brug ind i 1300-tallet. Husets tag var båret af en række midtstillede jordgravede stolper samt vægstolper, der hvilede på et syldstensfundament. Inde i huset var der bevarede dele af et lergulv og flere ildsteder, hvoraf mindst et sandsynligvis var opbygget i tegl. I husets østlige ende fandtes spor efter en nedgravet ovn med ovnkappe, og på den nordlige langvæg har huset haft en smal sidebygning, et såkaldt udskud.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv i Middelalderen i Ballerup Kommune

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om Middelalderarkæologi