Syd for Ikast ved Flø der var et selvstændigt ejerlav i middelalderen, er der udgravet et større antal middelaldergårde. Sporene vurderes at stamme fra en egentlig landsby, dvs. en samlet bebyggelse af tre eller flere selvstændige gårde. Undersøgelsen ved Flø Vestergård førte til fund af flere gårdanlæg, hvis økonomi- og beboelsesbygninger viste sig at ligge spredt på en indhegnet toft. I alt blev der udskilt ni langhuse af forskellig udformning og orientering, et grubehus i to faser, en toftegrøft, en hulvej samt diverse spredte anlægsspor. Heriblandt er der i en større udskudsbygning fundet et lergulv bevaret samt rester af ildsteder og en mulig ovn. Da flere bygninger overlejrer hinanden, er det vanskeligt at afgøre, hvor mange gårdanlæg der reelt er tale om. Et nærmere blik på bygningernes indbyrdes placering og orientering sandsynliggør dog, at der er tale om flere samtidige gårde, samt at bebyggelsens udstrækning rækker ud af udgravningsområdet imod både nord, øst og vest. Hustyper, gårdanlæggenes udformning samt genstandsfundene daterer bebyggelsen til ca. 1050-ca. 1200.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv i middelalderen i Ikast-Brande Kommune

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om Middelalderarkæologi