Missionshuset Menighedshjemmet, Allinge
.
Missionshuset Menighedshjemmet, Allinge
.

Missionshuset Menighedshjemmet, Allinge ligger på Pilegade 7 B i Bornholms Regionskommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev oprindeligt opført som menighedshjem for hele menigheden – de der samledes i kirken hver søndag. Sognets præst samlede penge ind og fik huset rejst. Men få år efter var der problemer med at få det til at fungere som planlagt, og Indre Mission overtog huset.

BeskrivelseMissionshuset er en stor rødstensbygning med langsiden mod gaden, højt beliggende bag en smal grønning, der mod fortovet er kantet med en betonmur. Den har pudset sokkel, og facaden er inddelt i fem fag, hver med et stort rundbuet støbejernsvindue. Fagene er inddelt med murede pilastre og har en leddelt trappefrise under taget, der er lagt med skifer. I nordgavlen er der skorstene. Vestsiden har samme typer vinduer som østsiden (gadesiden), men med enklere murede detaljer: murede bånd, der forbinder vinduerne i vederlagshøjde samt leddelt, gennemløbende gesims. Indgangsbygningen er opført i samme stil som den oprindelindelige bygning og har over indgangsdøren en stenplade med indskriften: "Menighedshjem 1889". I tilkytning til indgangsbygningen er der et lille køkken med skorsten. I det indre er der to sale, en stor og en lille. Den lille sal, der er nærmest indgangen, kan ved en skydedørsanordning sættes i forbindelse med den store sal, der har tøndehvælvet bræddeloft, høje paneler mod øst, nord og vest samt en hvidmalet talerstol, formentlig ligeså gammel som huset. Over lille sal er der et pulpitur, der oprindelig kunne lukkes af til et selvstændigt rum ved lemme. Aflukningen er nu permanent og rummet har senest været benyttet af forsamlingens ungdomsafdeling. Trappen til pulpituret har drejde balustre og udgår fra forstuen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Pilegade 7B knytter sig i det ydre til den historicistiske bygningskrop, med høj sokkel med kælder og skiferbelagt heltag, i røde teglsten med høje støbejernsvinduer, der er karakteristisk for missionshuse i bysamfund. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til bygningens velbevarede detaljer som murede pilastre, trappefrise, sålbænke, der vidner om den gedigne bygningskultur med rig brug af formsten og brændte fuger på opførelsestidspunktet i slutningen af 1800-tallet. I nordgavlen er der to murede skorstene. Indgangsbygningen, der er opført i samme stil, men med fladt, tagpapdækket tag, har over indgangsdøren en stenplade med indskriften Menighedshjem 1889. Op til indgangsdøren fører en bred granittrappe med svungne vanger.I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til selve den fem fag store sal med det hvælvede træloft samt de høje paneler og galleriet over indgangsfaget, som er et karakteristisk element i et monumentalt missionshus fra slutningen af 1800-tallet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Pilegade 7B knytter sig til bygningens beliggenhed med langsiden mod gaden. Bygningen ligger i en lille have, der er adskilt fra gadens fald, med en kampestensmur, der er delvis dækket af cementpuds. Bygningen er velproportioneret og helstøbt med en taktfast facadekomposition, opdelt i fem vinduesfag, med høje jernvinduer og murdetaljer, der træder frem i det blanke murværk. Tilbygningen med foranliggende granittrappe med jerngelænder er tilpasset hovedbygningen i et mere enkelt udtryk. Tilbygningen, vinduesplaceringen og et vandret bånd af en gul sten ved vinduesbuernes vederlag samt trappefrisen giver bygningen en horisontal betoning. Hertil kommer det blanke murværk i maskinsten og bygningsdetaljer som de murede pilastre og sålbænke, der bidrager til at bygningen fremstår med en enkel monumentalitet. Skifertaget med lav hældning markeres af en rygningssten med hulmønster. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den store sal med det tøndehvælvede, hvidmalede træloft, de oprindelige fyldingsdøre og paneler, samt det enkle trægulv.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links