Puppapasta hedder en af Ovartacis figurer. Den psykiatrihistoriske samling og kunstmuseum skiftede i 2010 navn til Museum Ovartaci opkaldt efter Ovartaci (Louis Marcussen), der var indlagt på Psykiatrisk Hospital i 56 år.

.

Grundstenen til Museum Ovartaci blev lagt ca. år 1900, da de første effekter blev indsamlet på Psykiatrisk Hospital i Risskov ved Aarhus. Det var det første fagspecifikke hospital i Danmark, grundlagt af overlæge Harald Selmer, tegnet af Gottlieb Bindesbøll og indviet i 1852. De første indsamlinger stod forvalter Albert Lund for.

Museet består i dag af en stor psykiatrihistorisk samling med tilknytning til hospitalets historie og praksis samt en omfattende kunstsamling, der til stadighed suppleres. Fælles for alle værker i kunstsamlingen er, at de er skabt af mennesker, der har eller har haft brug for psykiatrisk behandling.

Museet fik i 2010 navnet Museum Ovartaci, opkaldt efter museets mest kendte kunstner, Ovartaci, der var indlagt på hospitalet i 56 år fra 1929 til 1985. Kunstneren Ovartaci var et specielt menneske og en kunstnerisk ener, der har haft stor betydning for museets identitet, selvforståelse og for værdier i kunstneriske udtryk. Museet vægter opmærksomheden på alle bevidsthedens problematikker, som det bl.a. kan udtrykkes og opleves i kunsten, dels gennem indsamling af værker, dels gennem skiftende udstillinger af kunstnere, der arbejder med psykisk følsomhed, og af psykisk udsatte, der bruger kunst til at udtrykke sig. Samtidig har museet en omfattende aktivitet i de åbne værksteder.

Indtil 2018 havde museet til huse i hospitalets bygninger, i dag er det omdannet til en selvejende fond, der fra 2020 skal drive museet i den tidligere Journalisthøjskole i det nordlige Aarhus.

Videre læsning

Læs mere om kunstinstitutioner i Aarhus Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Billedkunst