Kunsthal Aarhus (tidligere Aarhus Kunstbygning) er et udstillingssted for samtidskunst, der blev indviet i 1917 som en af de første kunsthaller i Danmark. Bygningen er tegnet af Axel Høeg-Hansen med udvidelser i hhv. 1993 og 2003 ved C.F. Møller Architects. Bag opførelsen stod Aarhus Kunstforening af 1847, som ønskede at give den brede offentlighed adgang til kunst. Allerede i 1877 havde foreningen sammen med Historisk-Antikvarisk Selskab (oprettet 1861) og Aarhus Stiftsbibliotek (oprettet 1821) åbnet byens første kulturinstitution, Aarhus Museum, der bestod af Maleri- og Afstøbningssamlingen, Den Historisk Antikvariske Samling og Stiftsbiblioteket, som senere udmøntede sig i de kulturinstitutioner, der i dag kendes som ARoS, Moesgaard Museum, Kunsthal Aarhus, Antikmuseet og Aarhus Bibliotekerne.

Kort efter åbningen af Aarhus Kunstbygning delte foreningen sig i to medlemsgrupper med hver deres udstillingsprofil. Sideløbende med kunstudstillinger af bl.a. Olaf Rude, William Scharff, Harald Giersing og Vilhelm Lundstrøm blev lokalerne udlejet til andre formål, herunder til katte- og blomsterudstillinger. I 1940 konfiskerede den tyske værnemagt bygningen til tøjlager, hestestald og flygtningelejr. Efter en omfattende renovering lejede Aarhus Permanente stedet, som dels udlejede lokaler til udstillinger, dels udstillede byggematerialer. Aarhus Kommune overtog bygningen i 1972, som derefter blev bestyret af Århus Kunst- og Litteraturforening, Ung Kunst og Aarhus Kunstforening af 1847.

I 1972 ansattes den første udstillingsinspektør, som sammen med Det Særlige Udvalg havde ansvar for udstillingerne og de forskellige kunstnersammenslutningers faste udstillingsaftaler, herunder Guirlanden, JYLLAND og ProKK samt den censurerede udstilling Kunstnernes Påskeudstilling.

Efter en lang periode med flere aktører bag udstillinger valgte Aarhus Kommune i 2012 på anbefaling af Aarhus Kommunes Kunstråd at professionalisere institutionen. Det er dels sket ved at etablere den selvejende institution Fonden Århus Kunstbygning med en interessebåret bestyrelse, dels ved at åremålsansætte en professionelt uddannet kunstfaglig leder med eneansvar for at udvikle og gennemføre det kunstneriske program. Som en del af en internationaliseringsstrategi ændrede Aarhus Kunstbygning navn til Kunsthal Aarhus i 2012. Fra 2013 er resten af organisationen fulgt med moderniseringen, bl.a. ved at ansætte en todelt daglig ledelse og nedsætte en ny bestyrelse, der sammensættes ud fra kompetencer og på baggrund af anbefalinger af medlemmer fra et indstillingsudvalg, som er sammensat ud fra interessenter.

Fra 2014 er det den kunstfaglige leder, der lægger udstillingsprogrammet, og kun Kunstnernes Påskeudstilling har en fast udstillingsaftale. Udstillingsprogrammet har siden 2006 været præget af samarbejder med institutioner i ind- og udland, tættere samarbejde med Aarhus Universitet og udstillinger af en række internationale kunstnere.

Videre læsning

Læs mere om kunstinstitutioner i Aarhus Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Billedkunst