Da Næsholms ukendte bygherre i tiden omkring 1278 anlagde borgen, valgte man at isolere borganlægget ved at etablere den kunstige Nygård Sø udenom. Med mere end 80 m til nærmeste søbred gjorde den strategisk gode beliggenhed borgen særdeles svær at indtage. I 1340’erne blev den dog afbrændt, muligvis i forbindelse med, at kong Valdemar Atterdag indtog den. I hhv. 1990 og 2014 er Nygård Sø blevet reetableret, og borgen gjort tilgængelig via en pælebro.
.

Næsholm, der ligger på en holm i Nygård Sø, omfatter en ringformet vold og voldgrav, som danner en rund borgbanke. Centralt på borgbanken findes ruinen af et 10 x 10 m stort, teglbygget tårn, som har været omgivet af flere bygninger. Bygherren kendes ikke, men fund og årringsdateringer af træ henlægger Næsholms opførelse til ca. 1278, med en funktionsperiode til 1340’erne. På denne tid gik borgen til grunde i en brand, som muligvis var forårsaget af kong Valdemar Atterdags erobringskrige.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Odsherred Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder