Nakkehoved Vestre Fyr ligger på Fyrvejen 25 i Gribskov Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Fyrstationen er blandt landets ældste anlæg, og markerer den meget trafikerede sejlrute gennem Kattegat til Øresund. Fyret blev opført samtidigt med Nakkehoved Øst, som allerede er fredet. Da det med de oprindelige kulfyr ikke var muligt, at give de enkelte fyr sin egen karakter, blev der opsat to blus på Sjællands nordkyst for at modvirke forveksling med fyret på Kullen. Kulfyrene blev overdækket forsynet med spejle i 1833. I 1898 blev østfyret slukket og vestfyret forhøjedes fra ca. 12 m til de nuværende 21 m. Det blev forsynet med ny teknik, som er den stadig eksisterende linse og urværk, fremstillet af Henry Lepaute, Paris, 1898. Sansynligvis samtidig med forhøjelsen af tårnet, blev boligen udvidet. Huset blev forlænget med to fag mod syd og fik påsat et fremspringende midterparti på vestfacaden.

Beskrivelse

De to fyr ligger med en indbyrdes afstand på ca. 400 m ved Nakkehoved i Nordsjælland og markerer indsejlingen til Sundet fra Kattegat. Nakkehoved Vestre Fyr ligger på toppen af en ca. 30 m høj skrænt ved stranden. Vest for bygningerne findes en lille gårdsplads, et udhus og flere træskure, mod øst ligger en have. Disse er ikke medtaget i fredningsforslaget. Hele anlægget er omgivet af plantageskov. Fyret er et anduvningsfyr med roterende 3-fags linse. Det murede tårn har en kvadratisk grundplan på ca 5 x 5 m. Det står på en sokkel af granitkvadre og er 21 m højt. Facaderne er pudsede på det nederste stykke, og hele tårnet er hvidmalet. Tidligere fremstod tårnet med vandrette, røde murstensbånd. Omkring indgangen er en sandstensportal med en mindre tavle over. Øverst på tårnet er en rundbuefrise og en svagt udkraget gesims under omgangens murede brystningsmur. Vinduerne er sprossede med 6 små ruder i hver ramme. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med 5 fyldinger i hver fløj. Lanternen består af lodret- og vandretstillede metalsprosser med buede glas. Taget herpå er et rødmalet zinktag. Gulvet i terrænniveau er belagt med kvadratiske klinker udlagt i et ternet mønster. Trappen føres i mange mindre lige løb op langs ydermuren. Det er en traditionel trætrappe med drejede balustre. Lanternesystemet er en hurtig roterende linse med 3 linsefag på en støbejernsbase ophængt i kviksølvsleje, et såkaldt "lynfyr". Urværk og linse er fremstillet af det parisiske firma Henry Lepaute i 1898. Fyrassistentboligen er et 5 fag, grundmuret, pudset og hvidmalet hus med eternitskifer på sadeltaget. Den nordligste del mod fyrtårnet har granitsokkel som tårnet, mens den sydlige del har en muret og pudset sokkel. Mod vest har huset et fremspringende midterparti i to etager afsluttet med en trekantgavl. Bygningens gesims er udkraget med savtakker i et led. Vinduerne er to-rammede og sprossede med 6 små ruder i hver ramme. Der er to lag glas i koblede rammer. Hoveddøren er af nyere dato med lodret bræddebeklædning. I interiøret er boligen ændret væsentligt i såvel grundplanen som i de enkelte bygningselementer.

Generelt set er bygningerne i god vedligeholdelsestilstand, tæt på tag og fag. Der er ikke større iøjnefaldende skader, men dog mindre afskallinger af facadepus/-maling og lak på døre og vinduer. Nakkehovedkilen, som fyrtårnene er beliggende på, er beskyttet af en naturfredning. Der må således ikke foretages ændringer i beplantning uden tilladelse fra fredningsnævnet. Der må generelt ikke bygges, opstilles master eller lignende i området.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links