Nordgade 7, Nyord
.
Nordgade 7, Nyord
.
Nordgade 7, Nyord
.

Nordgade 7, Nyord ligger på Nordgade 7 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Dele af gården er fra 1700-tallet. Gården blev gennemgribende istandsat i 1990'erne og i begyndelsen af det 21. århundrede.

Beskrivelse

Nordgade 7 er en trelænget gård som ligger i den nordlige udkant af landsbyen Nyord. Mod syd ligger beboelseslængen som tidligere indeholdt stald og beboelse, mens længerne mod nord og vest er tidligere avlslænger. De hvidkalkede længer står på synlige syldsten, har delvist gennemstukne bjælkehoveder, overgavle er i lodrette, sortmalede brædder samt stråtag med kragetræer. Vinduerne i beboelseslængen er traditionelle, opsprossede vinduer mens avlslængernes vinduer er traditionelle støbejernsstaldvinduer. I det indre er beboelseslængen indrettet med et åbent rumforløb med nyere køkken, bad og toilet samt nyere overflader på gulve og lofter samt delvist efterisolerede vægge. I længen ses flere ældre syldsten, stolper, remme og bjælker. Avlslængerne er delvist indrettet til beboelse og opbevaring med nyere overflader på gulve, vægge og lofter.

Miljømæssig værdi

Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Nordgade 7 er en af de gårde som tydeligt aftegner kanten af landsbyen og som med sin placering, formfuldendte, traditionelle arkitektur og markante størrelse, i meget høj grad bidrager til forståelsen og opretholdelsen af dette kulturmiljømæssigt interessante, og ganske sjældne bebyggelsesmønster.

Kulturhistorisk værdi

Gårdens kulturhistoriske værdier knytter sig til det samlede anlægs velbevarede ydre, herunder de forskellige længers tidligere funktioner, som stadig tydeligt lader sig aflæse i antallet og udformningen af vinduer og døre. Hertil kommer de visse steder lavtsiddende, gennemstukne bjælkehoveder som vidner om tidligere styrterum samt bygningsmæssige detaljer i form af beboelseslængens bevarede løsholt med synlige huller og not efter de lerklinede tavls støjler.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Nordgade 7 i det ydre som et særdeles velbevaret, traditionelt trelænget gårdanlæg. Udtrykket er enkelt og meget homogent med gennemgående hvidkalkede mure, traditionelle vinduer og døre samt ubrudte tagflader. Farvesætningen er ligeledes enkel, holdt i hvid, rød og sort. Særlig markant er den lange beboelseslænge med de tre karakteristiske skorstene samt de næsten ubrudte, overkalkede murflader mod vest og nord.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links