Nordgade 9, Nyord
.
Nordgade 9, Nyord
.

Nordgade 9, Nyord ligger på Nordgade 9 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er opført i 1800-tallet og istandsat i sidste halvdel af det 20. århundrede.

Beskrivelse

Nordgade 9 ligger i landsbyen Nyord, nordvest for Stege. Bygningen er en syv fag lang og tre fag bred, hvidkalket bindingsværkslænge med kampestenssokkel, delvist sortopstolpet tømmer og stråtag med skorsten og kragetræer i rygningen. Længen har traditionelle, opsprossede vinduer, gennemstukne bjælkehoveder, sugfjæl og overgavle i lodrette, sortmalede brædder. Mod syd har længen et udskud med et nyere termovindue. I det indre har bygningen i stueetagen et nyere køkken, kontor, bad og toilet samt stue, hvorfra en nyere trappe fører til tagetagen som er indrettet til beboelse og præget af nyere overflader. Der findes en krybekælder under dele af længen.

Miljømæssig værdi

Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Nordgade 9 bidrager med sin tilpassede skala, traditionelle udseende og placering til forståelsen og opretholdelsen af Nyords kulturmiljømæssigt interessante, og ganske sjældne bebyggelsesmønster.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdier knytter sig til længens alder og placering, som fortæller om den befolkningstilvækst Nyord oplevede i begyndelsen af 1800-tallet og som resulterede i et behov for flere boliger. Da det ikke var hensigtsmæssigt at inddrage landbrugsjord til husene, eller muligt at udvide mod vandet, blev flere mindre huse bygget på de større gårdes tofter. Nordgade 9 er et eksempel herpå. Hertil kommer bygningens ældre bygningsdele i form af stuens bræddeloft, bjælker og stolper samt ældre døre med beslag.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder bygningen som en traditionel bindingsværkslænge med kampestenssokkel, gennemstukne bjælkehoveder og et næsten ubrudt stråtag med skorsten. Hertil kommer den enkle materialeholdning som tydeligst viser sig i nordsidens markante, ubrudte bindingsværk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links