Et stort, sammenhængende område med spor af mere end 70 bygninger er undersøgt i Vallensbæk Nordmark-området. Her lå f.eks. en gård med tre faser, som fungerede fra yngre bronzealder og frem til tiden efter ca. 500 f.Kr.

Herudover er bl.a. fundet to huse fra romersk jernalder (Kristi fødsel-ca. 375) af såkaldt Ragnesmindetype, dvs. store langhuse med flere døre og dobbelte vægstolper. De ca. 25 m lange bygninger, der lå på hver sin indhegnede gårdtoft sammen med de tilhørende udhuse, er opfattet som højstatusbeboelse fra 200‑400-tallet.

Videre læsning

Læs mere om jernalderen i Vallensbæk Kommune

Se alle artikler om Oldtid