4438 østfacade, udløb. Set fra SSØ.
.
4439 østfacade, udløb, inskription i buens sten
.
4435 vestfacade, indløb. Set fra VSV.
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34284
Sted- og lokalitetsnummer
020111-21
Anlæg
Bro, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3428:4 Bro. "Onde Aften Bro". Broen er 12 m lang og 62 m bred. Brofacader og vanger er opført af granitkvadre. På østfacaden er indhugget teksten "ONDE AFTEN" og på vestfacaden "17 CVII 85". Den moderne betonbro og vejbelægning er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister"Onde Aftens Bro"
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkFacader af vejbro. De to facader er opbygget som buer med fløje i hver side. Facaderne er 6 m brede inkl. fløje og ca. 2 m høje og opbygget af granitkvadre i fortrinsvis rød granit. Buernes spænd er 4 m. Der er ca. 33 m imellem de to facader. På østfacaden er indhugget ”ONDE AFTEN” og på vestfacaden er indhugget ”17 C VII 85” med en krone ovenover. De to facader fra en bro anlagt omkring 1785 blev flyttet i 1966 ved udvidelse af Københavnsvej. Nu er der ca. 33 m imellem facaderne. Gennemløbet blev samtidigt støbt i beton. Begge facader fuget med cementholdig mørtel. Formodet senere tilføjelse af træværk ses i østfacaden. Om sagnet om broens navn skrev N.P. Nielsen i 1919: ”… Kongen (Christian 4.) en Efteraarsaften kørte fast i Vadestedet på Kongevejen paa Ølsemagle Lyng, saa der maatte bud til Køge for at hente Heste til at trække Køretøjet op. Kongen lod stedet bære navn efter begivenheden.” (s. 34 i Det Gamle Højelse).
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links