Osted Kros historie går tilbage til middelalderen. Den nævnes i Christian 2.s forordning fra 1521 om, at der skal være en kro for hver anden mil langs landevejene. Bygningen har senere været udsat for brand, og den blev saneret i 1926, så der er intet bevaret af den gamle kro. Den øgede biltrafik fra anden halvdel af 1900-tallet gjorde kroen populær. Her er kroen (bygningen til højre) fotograferet i 1955.
.

Osted var oprindelig en landsby med kirke fra 1100-tallet; en kro kendes fra 1521. I takt med at landbruget oplevede bedre tider, udvikledes Osted i slutningen af 1800-tallet med mere industri. Det første savværk oprettedes i 1880, og i 1887 etablerede lokale bønder andelsmejeriet Landmandslyst. Det første forsamlingshus blev indviet i 1890, og den grundtvig-koldske Osted Fri- og Efterskole oprettedes i 1917-18. Skolens første historicistiske, nyklassicistiske bygninger er endnu i funktion.

I 1924 blev Osted Valgmenighed etableret. Det Danske Missionsforbund fik i 1968 egen kirke ved Hovedvejen. Et alderdomshjem åbnede i 1928, og i 1940 blev Osted en af de første landsbyer med en moderne centralskole. I 1960’erne var Osted i kraftig vækst både med parcelhuskvarterer, industrikvarter og etableringen af et butikstorv. I 1955 lå indbyggertallet på 774.

Væksten fortsatte efter 1970, hvor indbyggertallet lå på 1.490, og der opførtes nye parcelhuskvarterer. I 2006 var indbyggertallet 2.014. Kommunekontoret, der lå i den gamle landsbyskole, blev nedlagt i forbindelse med Kommunalreformen i 1970, og bygningen blev nu til et beboerhus.

Videre læsning

Læs mere om Osted

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie