Mælkevognen med mælkejunger, trukket af to stærke heste, holder klar foran andelsmejeriet i Kirke Hyllinge. Andelsmejeriet blev oprettet i 1888 på Sæbyvej 7.
.

Kirke Hyllinge var i sidste halvdel af 1800-tallet en central landsby i det sydlige Hornsherred. Den middelalderlige Kirke Hyllinge Kirke lå ca. 1 km sydvest for landsbyen. Byen rummede i begyndelsen af 1900-tallet bl.a. bryggeri, skole, mejeri og købmandsforretning.

Byen fik i 1928 station på Midtbanen på Sjælland. Jernbanen var imidlertid kun i drift frem til 1936 og fik derfor ikke megen betydning for udviklingen. Dog var der lægebolig og telefoncentral. Indbyggertallet lå i 1930 på 386, og dette tal var i 1965 vokset til 487. I 1960’erne skød parcelhusene frem, og kirkeområdet og by voksede sammen.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 fungerede den nedlagte jernbanestation som rådhus indtil 1976, hvor et nyt rådhus åbnede i Lyndby. I 1974 indviedes Kirke Hyllinge Hallen. Byen oplevede en betydelig vækst i befolkningstallet; hvor det i 1970 lå på 668, var tallet i 2006 steget til 1.842.

Videre læsning

Læs mere om Kirke Hyllinge

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie