Ornamental udsmykning på ribber samt rester af imitation under bue fra ældste udsmykning [Foto Kirsten Trampedach, juli 2016].

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1120-1525 (1375-1475 Gotik og 1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Orøværkstedet (o. 1390-1425), Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber fra ældste udsmykning [Foto Kirsten Trampedach, juli 2016]
.

Kalkmalerierne i Kirke Hyllinge Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, dagligliv, Maria (Jesu moder), Mikael (Ærkeengel), Olav den Hellige (Norsk konge), Peter (Apostel), Andreas (Apostel), engle, djævle, fabelvæsener og fantasivæsener, dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, imitationer, strøornamenter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, bånd, trappe, musetrappe, omvundet stav, ranke og blad, stjerne, knækbånd, blomst (stilistisk) og prismestav.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er bevaret kalkmalerier fra tre forskellige udsmykninger. Ældst er de romanske malerier i korbuen, der på trods af farvelagets nedslidning og flere restaureringer har en høj kunstnerisk værdi. Korets hvælv har to udsmykninger over hinanden. Den ældste, ornamentale fra omkring 1400 har været på ribber og buer, mens Isefjordsværkstedets figurrige scener fylder kapperne.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Kirke Hyllinge Kirke har romansk apsis, kor og skib af frådsten. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens koret er overhvælvet o. 1350. På korets nordside er et sengotisk sakristi, som er opført i munkesten over en kampestenssyld og har samtidigt hvælv. Vesttårnet er opført mellem 1761-63 i mursten og frådsten over en granitsokkel, som erstatning for et romansk tvillingtårn, der styrtede ned i 1761 og også rev skibets hvælv ned.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links