Ornamentik på ribber og bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret på Kor, Hovedskib, Tårn og Hovedskib, loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1250-1906 (1275-1375 Tidlig gotik, 1375-1475 Gotik, 1830-1930 Historicisme og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Skuldelevværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Toproset og medaljoner med kongehoveder omgivet af ornamentik.
.
Ornamentik i kappe samt på og langs ribber.
.

Kalkmalerierne i Allerslev Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, vrængefigurer og masker, indskrifter, bomærker, dyr og apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, imitationer, planteornamentik borter, andre borter, strøornamenter, rankeslyngornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, bånd, stjerne, træ og busk, blomst (naturalistisk), ranke og blad, flettekors, krabbeblad, sparre og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". Udsmykninger fra to eller tre perioder i hvælv og på buer, men meget opmalede, så det er svært at vurdere deres oprindelige udformning. Malerierne i skibets hvælv malet af samme værksted, der har malet kalkmalerierne i nærliggende Skuldelev Kirke. Kalkmalerierne over hvælv på triumfvæggen er derimod af meget høj kunstnerisk kvalitet, på trods af at maleriets farvelag er meget nedslidt. Kun et hoved er rimeligt bevaret, men viser den kvalitet, som den samtidige udsmykning i korbuen kan have haft og vurderes derfor som meget bevaringsværdige. Kalkmalerierne i tårnhvælv og sakristi er nymalede og derfor ikke vurderet og fotodokumenteret.

Den samlede tilstandsvurdering "Tilstanden tilfredsstillende" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmalerierne i skibets 2. fag er misfarvede grundet fugtgennemtrængninger formentlig af ældre dato. (Tilstand april 2010). Over hvælv er bevaret maleri på triumfvæg. Malerierne har partielt velbevarede farvelag. Dog ses mekaniske skader i overfladerne. Puds- og farvelag har god vedhæftning til underlag. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Allerslev Kirke har romansk kor og skib opført i råt tildannet kalksten (primært forneden i murene) og kvaderdannede frådsten. Korbuen blev omdannet og udvidet før slutningen af 1200-tallet. Muligvis samtidig fik koret et krydshvælv. Skibets to krydshvælv stammer formentlig fra omkring 1400. Et sakristi på korets nordside og et tårn i vest blev bygget i sengotisk tid. Sakristiet er opført i munkesten. Tårnet er over et fundament af kampesten opført af dels kridtkvadre, kampesten og munkesten. Både sakristi og tårn har samtidige krydshvælv. I 1870'erne blev et våbenhus opført foran skibets syddør.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links