Ornamentik.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1440. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. Kun få og små rester efter en udsmykning på skibets vægge over hvælv er bevaret. De kan ikke tidsbestemmes nærmere men fortæller, at kirkens skib inden hvælvslagning havde malerier på væggene.

Over hvælv er bevarede fragmenter af maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Maleriernes farvelag står generelt svagt, men er i en generelt tilfredsstillende tilstand. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kisserup Kirke er et langhus bestående af romansk skib og gotisk vest og østforlængelser. Det romanske skib er primært opført i kampesten. I 1400-tallet blev vestforlængelsen bygget i kampesten med bælter af munkesten. Derefter blev østforlængelsen med samtidigt krydshvælv tilføjet som langhuskor overvejende i de samme byggematerialer. Derefter forsynedes skib og vestforlængelse med tre krydshvælv. Tårnet med samtidigt krydshvælv og trappehus mod nord stammer fra o. 1500 og er i munkesten med kampestensfundament. Våbenhuset ved skibets nordside er fra gotisk tid og af munkesten, men senere stærkt ændret. Kirken står hvidkalket bortset fra tårn og våbenhus, der står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links