Labyrint.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1375 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vægparti mod nord. Labyrint.
.

Kalkmalerierne i Gevninge Kirke forestiller labyrinter.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den meget enkle udsmykning bestående af kun to labyrinter på triumfvæggen er meget usædvanlig. Den fortæller herved, at der parallelt med de store udsmykninger med talrige scener, specielt på triumfvæggen, blev udført enkle malerier med helt andet indhold.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på triumfvæggen, Malepudsen er løs, især på triumfvæggen miod nord, og der bør ske en kantsikring. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib stammer fra senromansk tid og er bygget i munkesten på et kampestensfundament og med en delvist bevaret profileret sokkel. Måske allerede før 1400 har koret fået et krydshvælv og skibet to krydshvælv. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv har sydvendt trappehus og kan muligvis dateres til 1514. Tårnet er bygget på et kampestensfundament af munkesten med kridtkvaderbælter i den nedre del. Et våbenhus mod syd er tilføjet i munkesten i gotisk tid. Udenfor skibets norddør blev der i 1698 bygget et gravkapel, der nu fungerer som sakristi. Det er bygget i små teglsten med munkesten i de nedre mure, som kan udgøre en rest af en middelalderlig tilbygning. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links