Kongernes tilbedelse.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1125-1150 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Finjaværkstedet (o. 1125-1150).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Soderup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge) og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motivet mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Særdeles vigtig og velbevaret tidlig romansk udsmykning, der gengiver de vise mænd fra Østerland, som er den ikonografisk forløberen for Kongernes tilbedelse. Over hvælv er bevaret fragmenter af samme udsmykning både på syd- og nordvæggen, hvilket fortæller, at samme værksted har udsmykket det meste af skibet. Under denne udsmykning er en tegning, muligvis graffiti, af en djævel, som der beskadiget ved pighugning. Den oprindelige triumfvæg er revet ned.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Stearinlys i stolestader kan på længere sigt give sodaflejringer på kalkmaleriets overflade til skade for maleriets bevaring. (Tilstand august 2006). Over hvælv er bevaret fragmenter af maleri på skibets sydvæg og nordvæg. Malerierne har partielt yderst velbevarede farvelag. På sydvæggen ses noget usædvanligt som en figur malet på den forhuggede grovpuds, som ligger under malepudsen. Malepuds og grovpuds er flere steder løs, i visse partier i en sådan grad, at pudsen kan falde af ved berøring. Der er derfor behov for akut sikring. På nordvæggen mod øst er malerierne stærkt tilsodede, og på sydvæggen mellem 2. og 3. fag har håndværkere skrevet navntræk med blyant på malerierne. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Soderup Kirke er et langhus, hvis vestlige del, som er opført i frådsten, er et romansk skib, der fik hvælv formentlig i 1300-tallet. Langhuskoret er fra 1400-tallet og opført i munkesten suppleret med genanvendte frådsten fra det oprindelig kor og har hvælv, sandsynligvis fra samme tid. Nordkapellet opført mellem 1673-1738 indeholder rester af et senmiddelalderligt sakristi i munkesten. Vesttårn med samtidigt hvælv og våbenhus mod syd, opført 1725 i mursten som afløser for middelalderlige forgængere, der styrtede ned dette år.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links