Ornamental udsmykning på og langs ribber og på bue samt lilje med fugl med blad i næb i kappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1325-1375 (1275-1375 Tidlig gotik og ). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Gjordbuen mellem skibets 1. og 2. fag set fra øst.
.

Kalkmalerierne i Osted Kirke forestiller Jørgen (Helgen, ridder), dyr, vrængefigurer og masker, indvielseskors, fabelvæsener og fantasivæsener og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, sparre, vase og buket.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Fortrinsvis ornamental udsmykning med planter og dyr samt en primitiv Sankt Jørgen og dragen. Kalkmalerierne på triumfvæggen og 2. fags sydvæg er en dekoration af Ole Søndergaard og indgår ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets hvælv er kraftigt tilsmudsede. Tilsmudsningen skyldes brug af stearinlys, især lysgloben i 1. fags nordøstre hjørne, men har muligvis også sammenhæng med kirkens generelle klima. Endvidere ses forekomster af mugpletter.

Kirken

Osted Kirke har romansk kor og skib opført i rå og kløvede kampesten med kridtkvadre omkring vinduerne. Kor og skib har gotiske hvælv, hvoraf skibets er ældst og formentlig fra 1300-tallet. Formentlig i første del af 1400-tallet har skibet fået en vestforlængelse opført i munkesten på en kampestenssyld og med samtidigt hvælv. Vesttårnet et sengotisk og opført i munkesten over en kampestenssyld og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Det gotiserende våbenhuset på skibets sydside er opført i moderne munkesten i 1870-72.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links