Kalkmalede hoveder i relief.

.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1500-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Østre kalkmalede hoved i relief.
.

Kalkmalerierne i Rorup Kirke forestiller vrængefigurer og masker.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I tårnet er bevaret to hoveder i relief som konsoller for en aflastningsbue.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Rorup Kirke er i romansk tid bygget med kor og skib i kløvet kampesten med brug af kridtstenskvadre ved åbninger. Der er både på skibets nord- og sydvæg bevaret et romansk vindue. O. 1400 blev skibet forlænget mod vest, og o. 1500 afløstes det romanske kor af et langhuskor med nordvendt sakristi. Vestforlængelse, kor og sakristi er opført i munkesten med genanvendte kampesten forneden. Koret har samtidigt krydshvælv, mens skibet fik indsat tre krydshvælv kort efter opførelen af vestforlængelsen. Vesttårnet er, formentlig i begyndelsen af 1500-tallet, opført i munkesten iblandet kampesten. Tårnet har samtidigt krydshvælv, dog er sydkappen i tidlig moderne tid stærkt ommuret. Det sydvendte våbenhus er i sen middelalder opført i munkesten. Kirken er hvidkalket, bortset fra tårnet, der står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links