Ribbekryds.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og kor. Malerierne er dateret til 1125-1560 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik og 1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Skuldelevværkstedet (o. 1460-1480), Finjaværkstedet (o. 1125-1150) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribbe og på og langs bue fra ældste udsmykning.
.

Gjordbue mod nord. Maske.

.

Kalkmalerierne i Herslev Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente og Dommedag. Malerierne viser Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), Abraham (Patriark), indskrifter, vrængefigurer og masker og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, bånd, træ og busk, sparre, knækbånd og mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Meget Bevaringsværdig". Udsmykning i hvælvene består af to dekorationer. Den ældste udelukkende ornamental, mens den yngste, der er malet ind i den ældste, består af en usædvanlig samling gammeltestamentlige profeter i halvfigur og med indskriftsbånd. Over hvælv i kor og skib er en romansk udsmykning fragmentarisk bevaret, bedst på triumfvæggen hvor dele af en mæanderbort, arkitekturdetaljer og del af en engel kan identificeres. Fragmenterne er meget bevaringsværdige, da de er af høj kunstnerisk kvalitet og tilsyneladende nært beslægtet med fragmenterne bevaret over hvælv i Sonnerup Kirke, begge malet af Finjaværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerierne i skibets 2 hvælvfag er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Motivet over dør til våbenhus mod syd har et par større revneforløb langs det tilmurede vindues kant. Partielt løber revnen gennem motivet. Revnerne skønnes ikke at være aktive. Kalkbund er original, ligesom motiverne i vid udstrækning har bevaret det oprindelige farvelag. (Tilstand november 2007). Der er bevarede fragmenter af romansk maleri på alle korets vægge samt på skibets triumfvæg og nordvæg. Bedst bevaret på triumfvæggen. Malepudsen sidder især i kor visse steder så løs, at den kan gå tabt ved berøring, hvorfor der er behov for sikring. Malerierne fremstår generelt noget mørke, hvilket i stor udstrækning skyldes den mørkfarvning af malepudsen, som opstår, når den glittes med glittejern. Der er ingen spor af overkalkningslag i kor, men på triumfvæggen ses i større partier kalksvumning. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Herslev Kirke har romansk kor og skib af frådsten, som er overhvælvet i 1300-tallet. Hertil slutter sig fire sengotiske tilbygninger: Vesttårn med trappehus mod nord opført i munkesten og med samtidigt hvælv, mod syd våbenhus i munkesten over syldsten samt mod nord to sammenbyggede kapeller, hvoraf det vestre er ældst - begge opført i munkesten over syld og med samtidige hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links