Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1125-1150 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Finjaværkstedet (o. 1125-1150).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sonnerup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Elisabeth (Johannes Døbers mor), Maria (Jesu moder), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand) og dyr.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen over hvælv er særdeles bevaringsværdig på grund af motiverne, Kongernes tilbedelse og Flugten til Ægypten på skibets nordvæg, der i flere af detaljerne er nært beslægtet med Finjaværkstedets udførelse af motivet, dog synes eksakt samme forlæg ikke at være benyttet. Mindst en af kongerne synes at have kort dragt og hoseklædte ben. Malerierne er af høj kunstnerisk kvalitet og tilsyneladende nært beslægtet med fragmenterne bevaret over hvælv i Herslev kirke, begge malet af Finjaværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Farvelaget er bedst bevaret på nordvæggen mellem 1. og 2. fag samt 2. og 3. fag. Større skader i malerierne ses i forbindelse med montering af jern i sydvæggen og nordvæggen, hvor maleri er borthugget. Pudskanter er i områder løse og bør sikres. Nordvæggens maleri mellem 1. og 2. fag udsættes for stærkt sollys gennem sydvendt tagvindue. Der bør lægges en plade over hvælvlomme for at undgå sollysets påvirkning. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Sonnerup Kirke består af romansk skib opført i frådsten og gotisk vestforlængelse med samtidigt krydshvælv, muligvis fra lige efter 1400 og bygget af munkesten. Skibet fik tre krydshvælv o. 1400, men før opførelsen af vestforlængelsen. Det sengotiske tårn i vest med samtidigt krydshvælv er fra begyndelsen af 1500-tallet og opført i munkesten iblandet kampesten. Ved en gennemgribende restaurering i 1875 fik kirken nyt kor med apsis skalmuret med frådsten samt våbenhus foran vestdøren.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links