Profet.

.

Korets sydvæg. Signatur og datering 1547.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1100-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Svogerslev Kirke forestiller indskrifter og scener fra det gamle testamente. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Profetfigur i usædvanlig størrelse i korets sydkappe. Over hvælv er på triumfvæggen svage spor efter en formentlig romansk udsmykning fra kirkens første tid.

Den samlede tilstandsvurdering "Tilstanden tilfredsstillende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmaleriet på skibets nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Maleriet er dog temmelig tilsmudset. En del af tilsmudsningen kan muligvis henføres til brug af stearinlys i lysekroner. Der skal gøres opmærksom på, at brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring. (Tilstand juli 2006). Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg. Motivernes farver er meget nedbrudte. Tydeligst står maleriet længst mod syd. Maleriet er tilsmudset og tilsodet, men pudsens vedhæftning til underlag er god. Der er foretaget en del nyere håndværkerreparationer af murværket. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Svogerslev Kirke har romansk skib opført i kridtkvadre iblandet en del flade kampesten og frådstenskvadre. Skibet er overhvælvet o. 1450, og fra samme periode er alle tilbygninger: Koret, der har erstattet et romansk kor, er opført i munkesten iblandet kridt- og frådsten over en syld af kampesten og med samtidigt hvælv. Vesttårnet er opført i munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet samt et lidt senere tilføjet trappehus mod nord. Våbenhuset på skibets sydside er opført i munkesten. Korbuen er ændret i gotisk tid.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links