Majestas Domini med evangelistsymboler.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis. Malerierne er dateret til 1150-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Rye Kirke forestiller Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motivet mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Romansk Majestasfremstilling fra Jørlundeværkstedet, der står uden overmaling men retouchering, er væsentlig for forståelsen af dette motiv.

Maleriet i apsis er generelt set i en tilfredsstillende bevaringstilstand, dog ses flere revnedannelser over tilmurede dør mod syd. Malepudsen kan i dette område sidde løst, hvilket bør undersøges, og pudsen efterfølgende sikres. Maleriet har lettere misfarvninger efter retoucheringer og reparationer.

Kirken

Rye Kirke har romansk apsis, kor og skib af frådsten. Apsis har samtidigt halvkuppelhvælv. Vesttårn i tegl og kapel på skibets nordside i munkesten og genanvendte materialer er begge fra 1600-tallet. Våbenhuset mod syd er af mursten og opført i 1886. Korbuen er ændret i nyere tid.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links