Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1460-1525 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skuldelevværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Skuldelev Kirke forestiller bomærker, Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, moraliteter, fabler og talemåder og narre, gøglere og jøder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, krabbeblad, ranke og blad, træ og busk, flettekors, blomst (stilistisk) og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. En primitiv, men usædvanlig rankeudsmykning, hvis bomærker har fortalt om givere/håndværkere identitet. Store dele af malerierne er originale.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i skib er lettere tilsmudsede. Partielt forekommer misfarvninger, som formentlig skyldes fugt.

Kirken

Skuldelev Kirke har romansk apsis, kor og skib fra 1100-tallet opført i frådsten. Oprindeligt grathvælv i kor af frådsten med enkelte marksten. O. 1450 er skibet forhøjet med tre skifter munkesten og overhvælvet. I sengotisk tid er skibet forlænget mod vest med ét fag opført i munkesten på kampestenssyld og med samtidigt hvælv. Ca. 1500-50 munkesten på kampestenssyld opført med samtidigt hvælv.. Våbenhus mod syd opført som rekonstruktion af tidligere eftermiddelalderlig bygning, der delvist styrtede sammen i 1964.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links