Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1475 (1080-1175 Romansk, 1275-1375 Tidlig gotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175), Skibbyværkstedet (o. 1325) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Skibby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv, Dommedag og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Johannes (Apostel), Gabriel (Ærkeengel), Simeon (Gammel mand i templet), Josef (Marias trolovede/mand), Helligånden, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, dyr, indvielseskors, våbenskjolde, indskrifter, allegorier, djævle, moraliteter, fabler og talemåder, bomærker og kampscener. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, arkitektur, topornamenter, andre ornamenter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, menneske, dyr og væsen, ranke og blad, træ og busk, trappe og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Meget Bevaringsværdig". Apsishvælvets udsmykning hidrører fra en større udmaling i koret, korbuen og på triumfvæggen, udført 1150-75 af Jørlundeværkstedet. De tidlig gotiske malerier i koret og korbue, udført o. 1325, er ligeledes rester af en større dekoration. Malerierne er af høj kunstnerisk kvalitet, og det ikonografiske program er meget vel gennemtænkt og righoldigt. Fra Skibbyværkstedet kendes kun to, muligvis tre udsmykninger. Over hvælv er både bevaret fragmenter efter Jørlundeværkstedets udsmykning på korets østvæg og triumfvæggen samt en tidlig gotisk udsmykning på triumfvæggen og tilstødende vægpartier.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerierne i apsis, kor og skib er i en generelt set tilfredsstillende tilstand, på trods af at det ikke har været muligt helt at fjerne tilsmudsningen fuldstændigt i forbindelse med restaureringen i 2007-2008. Grundet blandt andet tilsmudsningen fremstår farvelag misfarvede. (Tilstand september 2014) Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg samt skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Både i kor og skib er pudsen partielt løs, og der bør foretages en kantsikring. Der forekommer tilsmudsning af malerier i varierende grad. Endvidere ses på alle vægge revnedannelser. Enkelte steder er der mekaniske skader i farvelag, og der forekommer partielt nedbrydning af overfladen på grund af salte. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Skibby Kirke består af romansk apsis, kor og skib antageligt for første del af 1100-tallet bygget i frådsten med enkelte kridtsten. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv. Korets hvælv er fra ca. 1300. Det brede skib fik i 1400-tallet to gange fire krydshvælv båret på falsede piller midt i rummet, der dermed blev toskibet. På skibets nordside er et sengotisk våbenhus opført i munkesten på markstenssyld og mod vest et tårn af mursten med genanvendte frådsten og med samtidigt hvælv opført i 1700 på trods af middelalderligt udseende.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links