Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1480 (1375-1475 Gotik, 1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Skuldelevværkstedet (o. 1460-1480), Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Kyndby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie, Kristi lidelse, død og opstandelse, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), dyr, indskrifter og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, flettekors, krabbeblad, træ og busk, stjerne, mæander, palmette og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Meget bevaringsværdig". Omend den bevarede romanske udsmykning er forholdsvis lille, giver den et godt supplement til Jørlundeværkstedets øvrige udmalinger og er derfor vigtig for forståelse af dets virke. Malerierne over hvælv hører til motiverne under hvælv og giver tilsammen mulighed for at se mere af billederne og få en større forståelse for motiverne. Deres bevaringstilstand er forholdsvis god, omend farvelagene er en del nedslidte. Motivet Indtoget i Jerusalem er forholdsvis sjældent i romansk tid. I skibets hvælv er der herudover en ornamental udsmykning fra gotisk tid udført af et lokalt værksted, hvorfra der kun kendes en håndfuld udsmykninger.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerierne i skibets tre hvælv er kraftigt tilsmudsede med mange svindrevner og i mindre omfang sætningsrevner. I skibets 3. fags sydkappes midterparti forekommer enkelte aktive saltskader. Maleriet på skibets nordvæg er tilsmudset, men tilsyneladende i en god konserveringsmæssig tilstand. Det bør eventuelt eftergås og kontrolleres for løs puds, da maleriet er udsat placeret over en varmekilde. (Tilstand juli 2014) Over hvælv er partielle yderst velbevarede romanske malerier på skibets sydvæg og nordvæg. Malerierne er kantsikrede og vedhæftning til underlag er tilfredsstillende. Malerierne er generelt set tilsmudsede. En engels ansigt på nordvæg mellem 1. og 2. fag er stærkt beskadiget på grund af optegning med blyant. (Tilstand oktober 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kyndby Kirke fremstår som et langhus, hvis midterste del udgøres af et romansk skib i frådsten. I årtierne o. 1400 er skibet forlænget mod vest med et fag opført i frådsten og marksten udvendigt og munkesten indvendigt. Midt i 1400-tallet er hele skibet overhvælvet. Langhuskoret, der erstatter et romansk kor, er fra 1500-tallet og med samtidige hvælv. Det er opført i genanvendte frådsten blandet med marksten og bælter af tegl. Foran skibets syddør er i 1876 opført et tårn af små mursten med samtidigt hvælv og trappehus mod vest.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links