.

Af kommunens 18 kirker er 15 af middelalderlig oprindelse, mens Slangerup Kirke er fra renæssancen, Skoven Kirke fra 1897 og Islebjerg Kirke fra 1978. Kirkerne i Skibby og Slangerup er opført som købstadskirker, mens Frederikssund betjenes af de gamle landsbykirker Frederikssund og Oppe Sundby Kirker samt Islebjerg Kirke. Der er indicier for forgængere af træ i Jørlunde (stolpehuller), Snostrup (genbrugt stavplanke) og Dråby (ældre begravelser).

Kirker med romansk oprindelse

De romanske kalkmalerier fra ca. 1150‑75 på triumfmuren i Jørlunde Kirke. Tv. ses nederst Brylluppet i Kana og ovenover Lazarus’ opvækkelse. Th. er øverst Tilfangetagelsen, mens Korsfæstelsen er gengivet nedenunder.

.

Selsø Kirke med sin atypiske trekvartcylindriske apsis, der er den eneste fuldførte del af en påbegyndt rundkirke. Nær kirken ligger herregården Selsø, som i middelalderen tilhørte Roskilde bispestol. Det er foreslået, at rundkirken var planlagt som et biskoppeligt gårdkapel.

.

Frådsten er byggematerialet ved hele syv af de romanske kirker: Ferslev, Jørlunde, Krogstrup, Kyndby, Selsø (kun apsis), Skibby og Skuldelev Kirker. De øvrige kirker er bygget af rå og kløvet kamp, tit med detaljer af frådsten eller kridtsten, idet dog skib og kor i Selsø er af granitkvadre. Selsø Kirke har en tre fjerdedele rund apsis, hvis form afspejler, at den hørte til en påbegyndt rundkirke, som dog blev opgivet, så kor og skib fuldførtes i traditionel form. Skuldelev Kirke har ikke alene apsis, men også korhvælv af frådsten.

Flere kirker har romanske kalkmalerier på højt kunstnerisk niveau. Jørlundeværkstedet har navn efter udsmykningen fra ca. 1150‑75 i Jørlunde Kirke med nytestamentlige motiver på væggene i kor og skib og to engle, som i højt løftede arme bærer en Guds lam-medaljon i korbuen. Samme værksted har malet i Kyndby og Ferslev Kirker (over hvælv) samt i Skibby Kirkes apsis, hvor der er en stærkt restaureret, men imponerende fremstilling af den tronende Kristus. Flere kirker har romanske granitdøbefonte af Roskildetype med glat kumme og tovsnoning langs randen. Usædvanligt for egnen er en østjysk løvefont i Krogstrup Kirke. Romanske krucifiksfigurer er bevaret fra Vellerup og Skuldelev Kirker. Disse, der nu er på Nationalmuseet, er udført af det samme værksted.

Kirker i den gotiske periode

Skibby Kirke set fra Hovedgaden i Skibby.

.

Tilbygninger af teglsten præger gotikken, typisk hvælv, våbenhus og tårn. Skibby Kirkes brede skib fik to rækker hvælv båret af midterpiller. I dens kor ses interessante rester af en stor unggotisk, kalkmalet udsmykning med moraliserende scener, bl.a. tre konger på jagt, som møder tre dødninge. Ca. 1460‑80 udførte Isefjordsværkstedet de velbevarede totaludsmykninger i Dråby og Sigerslevvester Kirker. Skuldelev Kirkes hvælv fik ca. 1460‑80 naivistiske ranker og figurer, bl.a. lykkens hjul, formentlig malet af et murerværksted som afslutning på en hvælvslagning.

Det gotiske inventar omfatter bl.a. flere krucifiksfigurer samt to Mariafigurer fra hhv. Oppe Sundby og Selsø Kirker, der nu begge er på Nationalmuseet, idet dog en kopi af sidstnævnte står i kirken. En sengotisk malmlysekrone med en Mariafigur hænger i Græse Kirke.

Kirkene i den efterreformatoriske periode

Slangerup Kirke ligger højt centralt i Slangerup.

.

Det store monument fra renæssancen er Slangerup Kirke, der stod færdig i 1588, opført af Jørgen Friborg efter forslag af Hans van Steenwinckel d.æ. som afløser for en middelalderlig kirke, hvorfra tårnet blev genbrugt, men forhøjet. Kirkens formsprog er gotisk, men med renæssancegavle. Det indre er fyldt med inventar fra 1500- og 1600-tallet, bl.a. et rigt stoleværk, en træfont i barokstil fra ca. 1630, syv epitafier og flere malmlysekroner, hvoraf den ene er skænket i 1701 af salmedigteren Thomas Kingo, som var præst ved kirken 1668‑77. Slangerups altertavle fra 1611 tilskrives Øresundsområdets da førende billedskærer Statius Otto, som også skar tavlen i Jørlunde fra 1613. Flere håndværkere fra Slangerup leverede billedskåret inventar til egnens andre kirker, bl.a. Bernt Snedker, som ca. år 1600 også fremstillede prædikestole til bl.a. Frederikssund og Oppe Sundby Kirker, samt snedker Hans Barchmann, der i 1630’erne leverede altertavler til Gerlev, Dråby og Krogstrup Kirker samt prædikestole til kirkerne i Dråby og Kyndby.

I 1700-tallet fik både Dråby og Gerlev Kirker en stor tilbygning på nordsiden med ekstra siddepladser på initiativ af ejerne af Jægerspris Slot. Gerlev Kirke blev i 1600-tallet udbygget ved udflytning af kirkens sydmure og ændring til langhus.

Skoven Kirke fra 1897, der er tegnet af Martin Borch, udbrændte i 1982 og blev i 1984 genopført af arkitektfirmaet Mangor & Nagel med udsmykninger af Sven Åge Larsen, som også udførte glasmalerier til Frederikssund Kirke i 1989. Islebjerg Kirke er bygget i 1978 af Mangor & Nagel og udsmykket af Tchai Munch.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker