Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1460-1525 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Dråby Kirke (Frederikssund Kommune) forestiller scener fra det gamle og nye testamente, Jesu barndomshistorie, Kristi lidelse, død og opstandelse, skabelsen og syndefaldet, Kain og Abels historie, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Abel, Kain (Agerdyrker), Paulus (Apostel), Decius (Romersk kejser), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Sixtus II (Helgen, pave), Hippolytus (Martyr, præfekt), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Gabriel (Ærkeengel), Johannes (Apostel), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Nikodemus (Farisær), Johannes Døber (Kristi forløber), Peter (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Pilatus (Statholder), fabelvæsener og fantasivæsener, djævle indskrifter, engle, dyr, bomærker, indvielseskors og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, stjerne, flettekors og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Meget velbevaret og indholdsrig udsmykning med mange usædvanlige scener fra Skabelsen, Jesu barndomshistorie, Kristi lidelseshistorie samt Laurentius legende, sidstnævnte med Hippolyts martyrium med mange særdeles vigtige detaljer.

Malerierne er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand. Gentagne restaureringer har dog medført, at dele af udsmykningerne i koret samt skibets 1. og 2. fag fortsat er præget af misfarvninger.

Kirken

Dråby Kirke (Frederikssund Kommune) har romansk kor og skib fra 1100-tallet opført i rå og kløvet marksten på en sokkel af frådsten. Kor og skib har højgotiske hvælv og korbuen er ændret i gotisk tid. Et sakristi på korets nordside fra anden del af 1400-tallet er opført i munkesten og med samtidigt hvælv. Ligeledes fra 1400-tallet er en vestforlængelse af skibet, som har samtidigt hvælv og er opført i munkesten på markstenssyld og med bælter af genanvendte frådsten i nordmuren. I efterreformatorisk tid rejstes et tårn i mursten over vestforlængelsen, og i 1721 opførtes en tilbygning i mursten på skibets nordside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links