Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1450 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Græse Kirke forestiller helgener og Katherina af Alexandria (Helgeninde).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdig. Der er fragmenter af kalkmalerier over hvælv både i kor og skib, som sammen med akvareller og foto fra 1898, fortæller at formentlig hele kirken har været udsmykket med gotiske kalkmalerier fra slutningen af 1300-tallet eller begyndelsen af 1400-tallet inden overhvælvingen o. 1500.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Over hvælv er maleri på alle korets vægge samt på skibets sydvæg, vestvæg og nordvæg, partielt med velbevarede farvelag. Bedst bevaret er to skikkelser på vinduets smige på skibets sydvæg mellem 1. og 2. fag. Pudslag sidder mange steder meget løs og med svækkede pudskanter. I skibets nordøstre hjørne er vægflader stærkt tilsodede. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Græse Kirke er opført i munkesten, men præges af senere restaureringer og skalmuringer, som vanskeliggør dateringer. Både koret og skibet synes bygget 1250 – 1300, dog synes koret ældst. Koret har et fag krydshvælv, mens skibet har krydshvælv i alle tre fag, alle indbygget omkring 1500. En vestforlængelse af skibet er ældre end hvælvene. I syd står et våbenhus fra 1400-tallet med fladt loft. Tårnet, muligvis bygget i 1500-tallets midte, har nordvendt trappehus og samtidigt krydshvælv. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links