Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ferslev Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kain og Abels historie, Dommedag, Abel (Fårehyrde), Abraham (Patriark), Kain (Agerdyrker), engle og dyr.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Over hvælv gengiver scenen på triumfvæggen Dommedag, hvilket ikke er usædvanligt på dette sted, men det er helt ekstraordinært, at Kain og Abels offer gengives midt i en Dommedagsscene. De ses næst nærmest den dømmende Kristus, der er gemt bag hvælvet, kun adskilt af de basunblæsende engle. De frelste er kun repræsenteret ved en person samt, længst mod nord, af Paradisfremstillingen Abraham med sjæle i skødet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg og nordvæg. Bedst bevaret er maleri på triumfvæg mod nord. Farvelag står dog generelt set svage og nedslidte især på triumfvæg mod syd. Der er foretaget kantsikringer, men især på triumfvæggen mod syd er pudsen meget løs og bør sikres. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib i frådsten er opført i første halvdel af 1100-tallet. Skibet har tre fag krydshvælv fra 1300-tallet eller senest ved tårnets opførelse. I anden halvdel af 1200-tallet har koret fået en østudvidelse. Denne er i udført i munkesten med bælter af genanvendte frådsten. På nordsiden af koret ses en skråkantsokkel. Formentligt samtidigt med udvidelsen har koret fået en krydshvælving. Et lavt tårn i vest er opført omkring 1400, men er omdannet og forhøjet i begyndelsen af 1500-tallet. Materialerne er munkesten iblandet kløvet marksten og genanvendte frådsten og med fundament af marksten. Krydshvælv er samtidigt med forhøjelsen. På sydsiden er et trappehus. Et sakristi fra anden halvdel af 1400-tallet med samtidigt krydshvælv, alt i munkesten og på markstensfundament findes på korets nordside. Et sydvendt og fladloftet våbenhus i munkesten er bygget omkring 1500. Korets og skibets mure står pudsede med kvaderridsninger, mens resten af kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links