Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1290-1685 (1620-1750 Barok, 1475-1550 Sengotik, 1275-1375 Tidlig gotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Butterupværkstedet (o. 1300) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gershøj Kirke forestiller engle, indvielseskors, Kristus/Jesus (Guds søn), dyr og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne draperier, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke og blad, trappe og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Det tidlig gotiske motiv, som efter ornamentikken at dømme, specielt trappefriserne, må være udført af Butterupværkstedet er så beskadiget, at en tolkning af motiverne ikke er mulig. Malerierne over hvælv på triumfvæggens sydside viser rimeligt bevarede apostle under arkader, som suppleret med fragmenterne nede i kirken viser, at det er stående apostle. De øvrige fragmenterne over hvælv står så svagt, at de ikke bidrager yderligere til forståelse af udsmykningens indhold, men er dog bevaringsværdige.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerier på skibets triumfvæg og 1. fags nordvæg er aldrig blevet istandsat. Der er kun foretaget sikring ved lukning af større revner og huller. Der er mange sekundære kalklag efterladt på overfladen, ligesom malerierne skæmmes af en del skader, der enten er opstået under afdækning eller skyldes tilstanden malerierne er fundet i. På skibets nordvæg ses et begrænset område med mugpletter. På triumfvæggen er der ved opgang til prædikestol konstateret puds, som har løsnet sig fra underlaget. Motiverne står noget svage, hvilket til en vis grad kan have sammenhæng med den ufuldstændige frilægning og manglende restaurering. Ligeledes korhvælvets baldakinudsmykning er ufuldstændigt istandsat, og har som kirkens øvrige udsmykning skader i farvelag. Der er ligeledes efterladt sekundære kalklag. Mange punktafskalninger kan tyde på aktive salttransporter. (Tilstand juli 2007). Over hvælv er bevaret farvespor på korets nordvæg samt skibets triumfvæg og nordvæg. På korets nordvæg ses udbredte angreb af grønalger. Farverne står svagt, men pudsens vedhæftning til underlag er god. På skibets triumfvæg og nordvæg er farvesporene bedst bevaret på triumfvæg mod syd og partielt på skibets nordvæg. Malerierne er tilsmudsede og misfarvede. En del steder er de beskadiget af nyere reparationer. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Gershøj Kirke har romansk kor og skib opført i frådsten. Korbuen er senere udvidet. Korets hvælv er muligvis fra ca. 1350, mens skibets hvælv er fra ca. 1400. I gotisk tid opførtes et våbenhus i munkesten på skibets sydside. I senmiddelalderen opførtes ét fags vestforlængelse af skibet og senere et vesttårn, som begge er i munkesten på kampestenssyld og har samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links