Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1150-1515 (1475-1550 Sengotik, 1275-1375 Tidlig gotik og 1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Karmeliterklosterværkstedet (o. 1510-1515), Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Jørlunde Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse og Jesu voksenliv. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Judas Iskariot (Apostel), Lazarus (Maria og Marthas bror), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Marthas søster), Martha (Marias søster), Peter (Apostel), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), helgener, indskrifter, vrængefigurer og masker, djævle, dyder og laster, dyr og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, planteornamentik borter, andre ornamenter, geometriske borter, andre borter, strøornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne frugt og bær, ranke og blad, blomst (naturalistisk), sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, menneske, dyr og væsen, mæander, palmette, prismestav, musetrappe, cirkelslag og bueslag, krabbeblad, stjerne, træ og busk og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er bevaret mindst fire forskellige udsmykninger på vægge og hvælv. Den ældste, i korets veslige fag, er malet af Jørlundeværkstedet. Den er særdeles vigtig for forståelsen af vore ældste kalkmalerier og værkstedets virke. Flere af scenen er enestående, eksempelvis Nadveren ved at Kristus sidder ved enden af bordet og ikke midt for, som sædvanligt, samt Lazarus opvækkelse. Malerierne over hvælv er meget vigtige i sammenhæng med motiverne nede i kirken. De står nedslidte og fragmenterede, men giver oplysninger om maleriernes konstruktion og oprindelige farver. Skibets hvælv er blevet udsmykket i første halvdel af 1300-tallet og igen i begyndelsen af 1500-tallet, dog kun på buerne, formentlig i forbindelse med det nybyggede kors udsmykning.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmalerier i kor og skib er generelt i en tilfredsstillende tilstand. (Tilstand juni 2010). Over hvælv er bevaret maleri på en glittet malepuds påført en underliggende kalket og forhugget grovpuds på korets vestvæg og triumfvæg. Fragmentet på korets vestvæg bør kantsikres. Malerierne på triumfvæggen er trods misfarvning efter blandt andet sod partielt velbevarede. En stukglories mønjefarvede undermaling, som har dannet bund for forgyldning, er bevaret med den orangerøde farve intakt på triumfvæggen mod nord. (Tilstand oktober 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib stammer fra 1100-tallet og er i frådsten med kampestenskerne, fundament og kantet sokkel. Vesttårnets nedre partier er i kampesten og daterer til hen imod midten af 1200-tallet. Ovenover er tårnet opført i munkesten over flere byggeperioder. Krydshvælvingen i det oprindelige kor er formentligt etableret inden udgangen af 1200-tallet. Både skibets to fag krydshvælv samt tårnrummets ene er indsat i første halvdel af 1300-tallet. Det nordvendte våbenhus med krydshvælving er i munkesten og omtrent jævnaldrende med skibets hvælvinger. En østforlængelse af koret med krydshvælving og et sakristi med tøndehvælving på korets nordside er senmiddelalderlig og bygget i munkesten med kampestenssokkel. Korforlængelsen, sakristiet, våbenhuset samt tårngavle står i blank mur mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links